A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-4 (Viac ako čokoľvek iného-4) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Rarities & Remixes-2 (Rarity & remixy-2)

[Chorus:]
Slová význam: [Chorus:]
God loves people more than anything
Slová význam: Boh miluje ľudí, nič viac
God loves people more than anything
Slová význam: Boh miluje ľudí, nič viac
More than anything he wants
Slová význam: On chce, nič viac
Them to know
Slová význam: Vedieť
He'd rather die than let them go
Slová význam: On by radšej zomrieť, ako nechať ich ísť
'Cause god love people more
Slová význam: Pretože Boh milovať ľudí, viac
Than anything
Slová význam: Ako čokoľvek

God loves the weary
Slová význam: Boh miluje unavený
When they're too weak to try
Slová význam: Keď ste príliš slabý, aby skúste
He feels their pain, he knows their shame
Slová význam: Cíti, že ich bolesti, vie, že ich hanba
He cries with those who cry
Slová význam: On plače s tými, kto plakat
He won't give up or walk away
Slová význam: On nebude vzdať, alebo odísť
When other people do
Slová význam: Keď ostatní ľudia robiť
'Cause god loves people more
Slová význam: Pretože Boh miluje ľudí viac
Than anything
Slová význam: Ako čokoľvek

[Chorus:]
Slová význam: [Chorus:]
More than anything he wants us to go
Slová význam: Viac ako čokoľvek on chce ísť
And show the world so they will know
Slová význam: A ukázať svetu, tak sa vedia
That god loves people more
Slová význam: Boh miluje ľudí viac
Than anything
Slová význam: Ako čokoľvek
More Than Anything-4 (Viac ako čokoľvek iného-4) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace