A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lover Man (Oh Where Can You Be?) (Muž milenca (ach kde môžete byť?)) Texty

Umelci: Rosemary Clooney (Rosemary Clooney)

Albumu: From Bing to Billie (Od Bing Billie)

I don't know why but I'm feeling so sad
Slová význam: Neviem prečo, ale cítim sa tak smutná
I long to try something I never had
Slová význam: Som dlho skúsiť niečo, čo som nikdy
Never had no kissin'
Slová význam: Nikdy nemal žiadne kissin'
Oh, what I've been missin'
Slová význam: Ach, čo som bol missin'
Lover man, oh, where can you be?
Slová význam: Muž milenca, oh, kde môžete byť?

The night is cold and I'm so alone
Slová význam: V noci je chladno a som tak sám
I'd give my soul just to call you my own
Slová význam: Chcel by som dať mojej duši len zavolať mojej vlastnej
Got a moon above me
Slová význam: Mám mesiac nado mnou
But no one to love me
Slová význam: Ale nikto ma miluješ
Lover man, oh, where can you be?
Slová význam: Muž milenca, oh, kde môžete byť?

I've heard it said
Slová význam: Počul som to povedal
That the thrill of romance
Slová význam: Aby vzrušenie, romantika
Can be like a heavenly dream
Slová význam: Môže byť ako nebeský sen
I go to bed with a prayer
Slová význam: Idem do postele s modlitbou
That you'll make love to me
Slová význam: Že budete robiť so mnou milovať
Strange as it seems
Slová význam: Podivné, ako sa zdá

Someday we'll meet
Slová význam: Jedného dňa budeme plniť
And you'll dry all my tears
Slová význam: A bude sucho všetky moje slzy
Then whisper sweet
Slová význam: Potom sladký šepot
Little things in my ear
Slová význam: Malé veci v mojom uchu
Hugging and a-kissing
Slová význam: Objímať a bozkávať-a
Oh, what I've been missing
Slová význam: Ach, čo som bol chýbajúce
Lover man, oh, where can you be?
Slová význam: Muž milenca, oh, kde môžete byť?Lover Man (Oh Where Can You Be?) (Muž milenca (ach kde môžete byť?)) Texty

Ďalšie albumy od Rosemary Clooney