A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lover, Come Back to Me-7 (Milenec, vrátil sa na mňa-7) Texty

Umelci: Ronnie Cuber (Ronnie Cubero)

Albumu: Love for Sale-1 (Láska na predaj-1)

You went away
Slová význam: Ste odišiel
I let you
Slová význam: Nechal som si
We broke the ties that bind
Slová význam: Rozišli sme zväzky, ktoré spájajú
I wanted to forget you
Slová význam: Chcel som sa na teba nezabudnem
And leave the past behind
Slová význam: A zanechávajú minulosti
Still, the magic of the night I met you
Slová význam: Napriek tomu čaro noci som ťa stretol
Seems to stay forever in my mind
Slová význam: Zdá sa, že zostať navždy v mojej mysli

The sky was blue
Slová význam: Nebo bolo modré
And high above
Slová význam: A vysoko nad
The moon was new
Slová význam: Mesiac bol nový
And so was love
Slová význam: A tak bola láska
This eager heart of mine was singing
Slová význam: Spievala to túži srdce moje
Lover where can you be
Slová význam: Milenec, kde môže byť

You came at last
Slová význam: Prišli ste na posledný
Love had its day
Slová význam: Mal svoj deň
That day is past
Slová význam: Ten deň sa v minulosti
You've gone away
Slová význam: Som preč
This aching heart of mine is singing
Slová význam: To boľavé srdce moje spieva
Lover come back to me
Slová význam: Milenec sa vrátil ku mne
When I remember every little thing
Slová význam: Keď pamätám si každú maličkosť

You used to do
Slová význam: Ste zvyknutí robiť
I'm so lonely
Slová význam: Som tak sám
Every road I walk along
Slová význam: Každá cesta som pešo pozdĺž
I walk along with you
Slová význam: Idem spolu s vami
No wonder I am lonely
Slová význam: Niet divu, že som sám

The sky is blue
Slová význam: Obloha je modrá
The night is cold
Slová význam: V noci je chladno
The moon is new
Slová význam: Mesiac je nové
But love is old
Slová význam: Ale láska je starý
And while I'm waiting here
Slová význam: A zatiaľ čo čakám tu
This heart of mine is singing
Slová význam: To srdce moje spieva
Lover come back to me
Slová význam: Milenec sa vrátil ku mne
When I remember every little thing
Slová význam: Keď pamätám si každú maličkosť

You used to do
Slová význam: Ste zvyknutí robiť
I grow lonely
Slová význam: Rastiem osamelý
Every road I walk along
Slová význam: Každá cesta som pešo pozdĺž
I walk along with you
Slová význam: Idem spolu s vami
No wonder I am lonely
Slová význam: Niet divu, že som sám

The sky is blue
Slová význam: Obloha je modrá
The night is cold
Slová význam: V noci je chladno
The moon is new
Slová význam: Mesiac je nové
But love is old
Slová význam: Ale láska je starý
And while I'm waiting here
Slová význam: A zatiaľ čo čakám tu
This heart of mine is singing
Slová význam: To srdce moje spieva
Lover come back to me
Slová význam: Milenec sa vrátil ku mne
Lover, Come Back to Me-7 (Milenec, vrátil sa na mňa-7) Texty Lover, Come Back to Me-7 (Milenec, vrátil sa na mňa-7) Texty-2