A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love - You Didn't Do Right by Me (Láska - ste neurobil správne podľa mňa) Texty

Umelci: Rosemary Clooney (Rosemary Clooney)

Albumu: Collectables Classics [Box Set] (Zberateľské klasiky [Box Set])

Love you didn't do right by me
Slová význam: Láska si neurobil priamo u mňa
You planned a romance that just hadn't a chance and I'm through
Slová význam: Plánujete romanca, ktorá jednoducho nemal šancu a som cez

Love you didn't do right by me
Slová význam: Láska si neurobil priamo u mňa
I'm back on the shelf
Slová význam: Som späť na policu
And I'm blaming myself
Slová význam: A ja som obviňuje sám
But it's you
Slová význam: Ale to vy

My one love affair didn't get anywhere from the start
Slová význam: Môj jeden milostnom nedostal kdekoľvek od začiatku
To send me a Joe who had winter and snow in his heart
Slová význam: Pošlite mi Joe, ktorí mali zimu a sneh vo svojom srdci
Wasn't smart.
Slová význam: Nebolo múdre.
Love you didn't do right by me
Slová význam: Láska si neurobil priamo u mňa
As they say in the song, you done me wrong
Slová význam: Ako sa hovorí v piesni, urobíte mi zle

My one love affair didn't get anywhere from the start
Slová význam: Môj jeden milostnom nedostal kdekoľvek od začiatku
To send me a Joe who had winter and snow in his heart
Slová význam: Pošlite mi Joe, ktorí mali zimu a sneh vo svojom srdci
Wasn't smart.
Slová význam: Nebolo múdre.
Oh love you didn't do right by me
Slová význam: Ach Milujem ste neurobil správne podľa mňa
As they say in the song, you done me wrong
Slová význam: Ako sa hovorí v piesni, urobíte mi zle

Yes Mr Love, you done me wrong
Slová význam: Áno pán lásky, urobil mi zle
Love - You Didn't Do Right by Me (Láska - ste neurobil správne podľa mňa) Texty

Ďalšie albumy od Rosemary Clooney