A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love of the Common People (Láska z obyčajných ľudí) Texty

Umelci: Elton John (Elton John)

Albumu: The Legendary Covers Album 1969-1970 (Legendárny Album kryty 1969-1970)

Living on free food tickets
Slová význam: Žije na jedlo zadarmo vstupenky
Water in the milk from the hole in the roof
Slová význam: Vody v mlieku, z otvoru v streche
Where the rain came through
Slová význam: Ak dážď prišiel
What can we do
Slová význam: Čo môžeme robiť

Tears from your little sister
Slová význam: Slzy z vášho sestrička
Crying 'cause she doesn't have a dress without a patch for the party to go
Slová význam: Plač, pretože ona nemá šaty bez patch na party ísť
Oh but you know she'll get by
Slová význam: Jo, ale viete, že sa dostanete

'Cause she's living in the love of the common people
Slová význam: Pretože žije v láske z obyčajných ľudí
Smiles from the heart of the family man
Slová význam: Úsmevy zo srdca človeka, rodiny
Daddy's gonna buy her a dream to cling to
Slová význam: Otecka si kúpiť jej sen držať
Momma's gonna love her just as much as she can
Slová význam: Mama bude milovať rovnako ako ona môže
And she can
Slová význam: A ona si

It's a good thing you don't have bus fare
Slová význam: Je to dobrá vec, že nemáte autobus
It would fall through the hole in your pocket
Slová význam: To by pád cez dieru vo vrecku
And you'll lose it in the snow on the ground
Slová význam: A prídete na snehu na zemi
Out walking your dog to find a job
Slová význam: Na venčenie vášho psa nájsť prácu

Trying to keep your hands warm
Slová význam: Sa snaží udržať vaše ruky v teple
But the hole in your shoe lets the snow come through
Slová význam: Ale diera v topánke umožňuje sneh prísť až
And it chills you to the bone
Slová význam: A to mrazenie ste až na kosť
You better go home where it's warm
Slová význam: Ste lepšie ísť domov, kde je teplo

You can live in the love of the common people
Slová význam: Môžete žiť v láske z obyčajných ľudí
Smiles from the heart of the family man
Slová význam: Úsmevy zo srdca človeka, rodiny
Daddy's gonna buy her a dream to cling to
Slová význam: Otecka si kúpiť jej sen držať
Momma's gonna love her just as much as she can
Slová význam: Mama bude milovať rovnako ako ona môže
And she can
Slová význam: A ona si

Living on dreams ain't easy
Slová význam: Žije na sny nie je jednoduché
But the closer the knit the tighter the fit
Slová význam: Ale bližšie úplet užšiu fit
And the chills stay away
Slová význam: A drž sa zimnica
You can take them in stride, for family pride
Slová význam: Môžete sa nimi krok, rodina pride

You know that faith in your foundation
Slová význam: Viete, že viera vo vašej nadácie
And with a whole lot of love and a warm conversation
Slová význam: S veľa lásky a teplej rozhovor
And a _______ prayer making you strong
Slová význam: A ___ modlitbu za vás silné
Where you belong
Slová význam: Kam patrí

Where you can live in the love of the common people
Slová význam: Kde môžete žiť v láske z obyčajných ľudí
Smiles from the heart of the family man
Slová význam: Úsmevy zo srdca človeka, rodiny
Daddy's gonna buy her a dream to cling to
Slová význam: Otecka si kúpiť jej sen držať
Momma's gonna love her just as much as she can
Slová význam: Mama bude milovať rovnako ako ona môže
And she can
Slová význam: A ona si
Love of the Common People (Láska z obyčajných ľudí) Texty Love of the Common People (Láska z obyčajných ľudí) Texty-2

Ďalšie albumy od Elton John