A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love Jones (Love Jones) Texty

Umelci: RZA (RZA)

Albumu: RZA as Bobby Digital in Stereo (RZA ako Bobby digitálne stereo)

featuring Angel Cake
Slová význam: predstavovať Angel Cakec'mon Bobby turn off that loud shit
Slová význam: C'mon Bobby vypnúť to nahlas hovno

Damn I want to hear some slow shit that's gonna relax you
Slová význam: Sakra, chcem počuť niektoré pomalé hovno, že bude odpočinok

You know a nigga knahmsayin
Slová význam: Viete, že nigga knahmsayin

Goin through all that shit in the streets n shit
Slová význam: Jel všetko, čo hovno v uliciach n hovno

The hip hop shit only shit keep a nigga mind in
Slová význam: Hip hop hovno len hovno držať nigga pamäti v

I hear you but it's all about me and you right now
Slová význam: Počul som vás, ale je to všetko o mne a hneď

Word
Slová význam: Slovo

Just take off your shirt
Slová význam: Jednoducho sundat svoje tričko

cause I want to massage your back and your shoulders
Slová význam: pretože chcem masáž chrbát a ramená

My little Buttercup, yaknahmean?
Slová význam: My little Buttercup, yaknahmean?

You a Buttercup girl
Slová význam: Ste Buttercup dievča

Oh is that right?
Slová význam: Ach je to pravda?

Yeah
Slová význam: áno

Well, I got Love Jones for you
Slová význam: No, mám pre vás Love Jones

Word, tell me about it
Slová význam: Slovo, povedz mi o tomChorus: Angel Cake
Slová význam: Refrén: Angel CakeLove Jones, I got a Love Jones
Slová význam: Love Jones, mám Love Jones

I got a Love Jones.. for you
Slová význam: Dostal som Love Jones... pre teba

(repeat 2X)
Slová význam: (opakovať 2 X)[Bobby Digital]
Slová význam: [Bobby digitálne]

Yo girl you shinin like a brand new spankin black glock
Slová význam: Yo dievča shinin ako zbrusu nový spankin čierna glock

or a thousand hundred dollar bills inside a shoebox
Slová význam: alebo sto tisíc dolár účty vo vnútri krabici

Exotic bird, special blend of selected fine herbs
Slová význam: Exotické vtáky, špeciálne zmes vybraných jemných byliniek

make me want to kick my bitch to the curb
Slová význam: Make me Wanna k kop moja mrcha na chodníku

Shaped like a naked statue, but look sacred
Slová význam: V tvare nahú sochu, ale pozrite sa posvätné

Candy to a baby why'know, I'm ready to take it
Slová význam: Candy baby why'know, ja som pripravený prijať to

She spread your wings like a peacock
Slová význam: Ona sa šíri svoje krídla ako páv

Girl you be the bomb, and Bobby be shellshocked!
Slová význam: Dievča je bomba, a Bobby sa shellshocked!

Behold as I shape and mold your formless globe
Slová význam: Hľa, ako formovať a formovať beztvará sveta

into a perfect O, and breathe the breath of life into your nose
Slová význam: do perfektný a vdýchnuť nosom dych života

With the fragrance of a fresh pink rose
Slová význam: S vôňou čerstvých ružové ruže

and stroll into your eyes, the windows to your soul
Slová význam: a prechádzka do oči, okná do vašej duše

And choose the best part, the dark pupil I chose
Slová význam: A najlepšie časť, učeník temné, som si vybral

Your heart was mutual, into the center I dove
Slová význam: Vaše srdce bolo vzájomné, do stredu som holubica

Backstroke in your abyss like a fish
Slová význam: Znak vo vašom priepasti ako ryba

Countin every thought and dream and wish, that exists within six
Slová význam: Countin každé myslenie a sen a prianie, ktoré existuje v šiestich

She was filled with pleasures, of all measures
Slová význam: Ona bola plná radosti, všetkých opatrení

But never took the time to discover, her own sunken treasure
Slová význam: Ale nikdy sa čas objavovať svoje vlastné potopené poklad

Unlock the jewelry box, knowledge rose to the top
Slová význam: Odomknúť šperkovnicu, znalosť vzrástol na vrchol

The distilled back in the fine mists, that gave birth to the crops
Slová význam: Destilovaná v poriadku hmly, ktorá porodila plodín

and seas, that brought us together, for the better
Slová význam: a moria, ktoré nás priviedla dohromady, k lepšiemu

We could never separate so maintain your stormy weather
Slová význam: Mohli sme nikdy oddeliť tak udržať svoje búrlivé počasie

So maintain the stormy weather
Slová význam: Takže udržať búrlivé počasie

Word up, and let's walk these dogs together Boo
Slová význam: Slovo hore, a Poďme si tieto psy spolu BooChorus
Slová význam: Zbor[Bobby Digital]
Slová význam: [Bobby digitálne]

Yo, Power Equality, Allah see's Everything my Queen
Slová význam: Jo, moc rovnosti, Alah vidieť je všetko moja kráľovná

Whattup Love, won't you just slide under my wings
Slová význam: Whattup láska, nebudete si len snímku pod svoje krídla

so we can take flight, to the edge of the night
Slová význam: Takže môžeme vziať letu, kľudne na noc

And like doves, we makin love above the bright moonlight
Slová význam: A ako holubica, môžeme točiť lásky nad jasné moonlight

You know I fills you, so let my love pass and spill through
Slová význam: Viete, že som vás napĺňa tak nech moja láska prejsť a úniku cez

your sexual vessels, that bless you then fills you
Slová význam: vaše sexuálne plavidiel, ktoré vám žehnaj potom naplní vás

up with knowledge and wisdom you understandin
Slová význam: sa vedomosti a múdrosť vám understandin

that bring forth the power refines your whole planet
Slová význam: ktoré prinesú výkon rafinuje celú planétu

She couldn't maintain this heavy slang that I dropped upon her
Slová význam: Ona nemohla udržať tento ťažká slang, ktorý som spadol na ňu

She claimed it never rains, down in Southern California
Slová význam: Ona tvrdil, že nikdy dažďa, dole v južnej Kalifornii

Bein a black man is most prominent and all dominant
Slová význam: Bein čierny muž je najvýznamnejšie a všetko dominantné

I couldn't wait to get her home so I could explore her dark continent
Slová význam: Nemohla sa dočkať, až si ju domov, takže som mohol preskúmať jej čierneho kontinentu

And put my fountain, between her hills and mountains
Slová význam: A dať môj fontána, medzi jej kopce a hory

Impingin every square inch of her circumfrence I was countin
Slová význam: Impingin každý štvorcový palec jej circumfrence bola countin

Twelve trillion, four hundred and seventy-eight billion
Slová význam: Dvanásť biliónov, štyristo a 78 miliárd

one hundred and eighteen million, four hundred thousand ways
Slová význam: sto a osemnásť miliónov, štyristotisíc spôsoby

to make children, by buildin
Slová význam: aby deti, ktoré buildin

Detected a fine mist but couldn't resist, I told her,
Slová význam: Zistený Jemná hmla, ale neodolala som jej,

"You want to travel inside my head and see if you could rise above six?"
Slová význam: "Chcete cestovať v mojej hlave a vidieť, ak ste mohli povzniesť nad šesť?"

Then tilt her at the axis then bent her at her equator
Slová význam: Potom tilt, potom ju na osi sa sklonil ju jej rovníku

and stuck the diamond might deep inside the crater
Slová význam: a strčil diamant môže hlboko vnútri kráteraChorus
Slová význam: Zbor
Love Jones (Love Jones) Texty Love Jones (Love Jones) Texty-2 Love Jones (Love Jones) Texty-3 Love Jones (Love Jones) Texty-4