A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love Is a Many-Splendoured Thing (Láska je veľa-Splendoured vec) Texty

Umelci: Eddie Calvert (Eddie Calvert)

Albumu: Song of the Golden Trumpet: 28 Original Mono Recordings 1951-1955 (Pieseň o zlatej trúbke: 28 pôvodnej Mono nahrávky 1951-1955)

Love is a many splendored thing
Slová význam: Láska je veľa splendored vec
It's the April rose that only grows in the early Spring
Slová význam: Je to ruža v apríli, že len rastie skoro na jar
Love is nature's way of giving a reason to be living
Slová význam: Láska je prírodný spôsob, ako dať dôvod žiť
The golden crown that makes a man a king
Slová význam: Zlatá koruna, ktorá robí človeka kráľ
Once on a high and windy hill, In the morning mist
Slová význam: Raz na vysokej a veternom kopci v rannej hmle
Two lovers kissed and the world stood still
Slová význam: Dvaja milenci pobozkal a svet sa zastavila
Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing
Slová význam: Potom prsty sa dotkol môjho srdca tichý a učil ju, ako spievať
Yes, true love's a many splendored thing
Slová význam: Áno, pravda, láska je veľa splendored vec

Love is a many splendored thing
Slová význam: Láska je veľa splendored vec
It's the April rose that only grows in the early Spring
Slová význam: Je to ruža v apríli, že len rastie skoro na jar
Love is nature's way of giving a reason to be living
Slová význam: Láska je prírodný spôsob, ako dať dôvod žiť
The golden crown that makes a man a king
Slová význam: Zlatá koruna, ktorá robí človeka kráľ
Once on a high and windy hill, In the morning mist
Slová význam: Raz na vysokej a veternom kopci v rannej hmle
Two lovers kissed and the world stood still
Slová význam: Dvaja milenci pobozkal a svet sa zastavila
Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing
Slová význam: Potom prsty sa dotkol môjho srdca tichý a učil ju, ako spievať
Yes, true love's a many splendored thing
Slová význam: Áno, pravda, láska je veľa splendored vec
Love Is a Many-Splendoured Thing (Láska je veľa-Splendoured vec) Texty