A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Love Enough-2 (Láska dost-2) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Point of Grace-4 (Bod Grace-4)

On your own,
Slová význam: Na vlastnú päsť,
All alone and crying
Slová význam: Úplne sám a plač
A wounded soul on an island in the blue
Slová význam: Zranené duše na ostrove v modrom
Love's required
Slová význam: Láska je potrebné
But you're too tired from trying
Slová význam: Ale vy ste príliš unavený z pokusu
Don't Give Up
Slová význam: Nevzdávajte sa
There's love enough for you
Slová význam: Tam je dosť lásky pre vás

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
There's love enough for a broken heart
Slová význam: Tam je dosť lásky pre zlomené srdce
Love enough for another start
Slová význam: Láska stačí na ďalší Štart
Love enough in the Father's arms for you
Slová význam: Dosť v náručí otca rád pre vás
When it feels like the tears won't end
Slová význam: Keď sa cíti ako slzy neskončí
When loneliness is your only friend
Slová význam: Keď Samota je jediný priateľ
There's love enough
Slová význam: Tam je dosť lásky
Love enough for you
Slová význam: Rád, dost pre vás
On His own
Slová význam: Na vlastnú päsť
Allone and dying
Slová význam: Allone a zomiera
He gave up everything for me and you
Slová význam: On dal všetko, čo pre mňa a
Hear your heart
Slová význam: Počuť srdcom
It's time to start relying
Slová význam: Je čas začať spoliehať
On the one who had love enough for you
Slová význam: Na ten, kto mal dosť lásky pre vás

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
Like a cup that's running over
Slová význam: Ako pohár, ktorá prebieha cez
Like a well that won't run dry
Slová význam: Ako dobre, že nebude bežať nasucho
From the storm a constant cover
Slová význam: Pred búrkou pokryť neustále
For a heart, the sole supply
Slová význam: Pre srdce, jediný dodávky
Chorus (2X)
Slová význam: Zbor (2 X)
Love enough for you
Slová význam: Rád, dost pre vás
Love enough, love enough
Slová význam: Rád dosť, dosť lásky
Love enough for me
Slová význam: Láska pre mňa dosť
Love enough for you
Slová význam: Rád, dost pre vás
Love Enough-2 (Láska dost-2) Texty Love Enough-2 (Láska dost-2) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace