A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Stratil v láske-1) Texty

Umelci: At Vance (Na vysokej)

Albumu: No Escape-3 (Escape-3)

The summer breeze in your hair
Slová význam: Letný vánok vo vlasoch
Seems to be so warm and tender
Slová význam: Sa zdá byť tak teplé a ponuky
Is your love really true
Slová význam: Vaša láska je naozaj pravda
That it can't stand anything
Slová význam: To, že nič nevydržím
Where we gotta go through
Slová význam: Kde sme sa musíš prejsť
Then I'll send my love to you
Slová význam: Potom pošlem moju lásku k vám

Through the dark and the night
Slová význam: TME a v noci
Through the day and the light
Slová význam: Cez deň a svetlo
I will hold you forever
Slová význam: Budem držať vás navždy
Anywhere that you go
Slová význam: Kdekoľvek, že môžete ísť
I would share all my dreams
Slová význam: Podiel všetkých mojich snov
But it seems that you don't understand
Slová význam: Ale zdá sa, že nerozumiete

That I am lost in your love
Slová význam: Že som stratil v tvoju lásku
'Cause you
Slová význam: Pretože ste
Came like a force from above
Slová význam: Prišiel ako sila zhora
So I will open my heart
Slová význam: Tak sa otvoriť svoje srdce
Won't you try
Slová význam: Nebude to skúsiť
Try to make a new start
Slová význam: Skúste začať

But times may change as they say
Slová význam: Ale časy sa môže zmeniť, ako sa hovorí
But my love for you is far beyond their range
Slová význam: Ale moja láska k tebe je ďaleko za hranice ich výskytu
Nobody's with me as I'm on my way
Slová význam: Nikto nie je so mnou, ako som na mojej ceste
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Slová význam: sledovať vlny v mori searchin pre môj osud

Through the dark and the night
Slová význam: TME a v noci
Through the day and the light
Slová význam: Cez deň a svetlo
I will hold you forever
Slová význam: Budem držať vás navždy
Anywhere that you go
Slová význam: Kdekoľvek, že môžete ísť
I would share all my dreams
Slová význam: Podiel všetkých mojich snov
But it seems that you don't understand
Slová význam: Ale zdá sa, že nerozumiete

That I am lost in your love
Slová význam: Že som stratil v tvoju lásku
'Cause you
Slová význam: Pretože ste
Came like a force from above
Slová význam: Prišiel ako sila zhora
So I will open my heart
Slová význam: Tak sa otvoriť svoje srdce
Won't you try
Slová význam: Nebude to skúsiť
Try to make a new start
Slová význam: Skúste začať
Lost In Your Love-1 (Stratil v láske-1) Texty Lost In Your Love-1 (Stratil v láske-1) Texty-2