A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonesome Highway-1 (Osamelý diaľnice-1) Texty

Umelci: Shane MacGowan (Shane MacGowan)

Albumu: Crock of Gold (Hlinený hrniec zlata)

As I wondered down the long lonesome highway
Slová význam: Ako napadlo po diaľnici dlho osamelý
I meet other people on the way
Slová význam: Zoznámte sa ostatných ľudí na ceste
The broken hearted lovers who've been left along the by-way
Slová význam: Zlomené srdce milovníkov, ktorí boli vľavo na ceste od-
Livin' by night and hidin' from the day
Slová význam: V noci Livin "a hidin" odo dňa
The people I meet as I go on my way
Slová význam: Ľudí, ako som ísť na môj spôsob
They all have a story to tell
Slová význam: Všetky majú svoj príbeh
How they once had a lover who left them on the by-way
Slová význam: Ako sa kedysi milenca, ktorí odišli z nich na-way
To wonder this lonely hell
Slová význam: Sa pýtať, táto osamelá peklo

And if you know, don't let me go
Slová význam: A ak viete, nie Nechaj ma ísť
And if you know, don't let me go
Slová význam: A ak viete, nie Nechaj ma ísť
And if you know, don't let me go
Slová význam: A ak viete, nie Nechaj ma ísť
I love you so
Slová význam: Ľúbim ťa tak
I love you so
Slová význam: Ľúbim ťa tak

So as I carry on down the long lonesome highway
Slová význam: Tak ako som pokračovať po diaľnici dlho osamelý
I meet other people on the way
Slová význam: Zoznámte sa ostatných ľudí na ceste
More broken hearted lovers who've been left along the by-way
Slová význam: Ďalšie zlomené srdce milovníkov, ktorí boli vľavo na ceste od-
Livin' by night and hidin' from the day
Slová význam: V noci Livin "a hidin" odo dňa

And if you know, don't let me go
Slová význam: A ak viete, nie Nechaj ma ísť
And if you know, don't let me go
Slová význam: A ak viete, nie Nechaj ma ísť
And if you know, don't let me go
Slová význam: A ak viete, nie Nechaj ma ísť
Cause I love you so
Slová význam: Príčinou ľúbim ťa tak
I love you so
Slová význam: Ľúbim ťa tak

I love you so.
Slová význam: Milujem ťa tak.
Lonesome Highway-1 (Osamelý diaľnice-1) Texty