A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lights (Svetlá) Texty

Umelci: Editors (Redakcia)

Albumu: The Back Room (Zadnej miestnosti)

I still love the light on baby
Slová význam: Stále milujem svetlo na dieťa
It keeps me awake but I don't mind
Slová význam: To ma drží nahor, ale to nevadí

Everything I ever wanted
Slová význam: Všetko, čo som kedy chcel
Is right here but soon it won't be
Slová význam: Je tu, ale čoskoro je zvyknutý byť

Oh, if fortune favors the brave
Slová význam: Jo, ak šťastie praje statočný
I am as poor as you come
Slová význam: Som chudobný, ako ste prišiel

Well I've got a million things to say
Slová význam: No ja mám milión vecí povedať
Well I've got a million things to
Slová význam: No ja mám milión vecí

I still love the light on baby
Slová význam: Stále milujem svetlo na dieťa
It keeps me awake but I don't mind
Slová význam: To ma drží nahor, ale to nevadí

Well everything I ever wanted
Slová význam: Aj všetko, čo som kedy chcel
Is right here but soon it won't be
Slová význam: Je tu, ale čoskoro je zvyknutý byť

If fortune favors the brave
Slová význam: Ak šťastie praje statočný
I am as poor as they come
Slová význam: Som chudobný, ako prichádzajú

Well I've got a million things to say
Slová význam: No ja mám milión vecí povedať
Well I've got a million things to
Slová význam: No ja mám milión vecí

I still love the light on baby
Slová význam: Stále milujem svetlo na dieťa
I still love the light on baby
Slová význam: Stále milujem svetlo na dieťa
I still love the light on baby
Slová význam: Stále milujem svetlo na dieťa
I still love the light on baby
Slová význam: Stále milujem svetlo na dieťa

Oh, if fortune favors the brave
Slová význam: Jo, ak šťastie praje statočný
I am as poor as they come
Slová význam: Som chudobný, ako prichádzajú

Well I've got a million things to say
Slová význam: No ja mám milión vecí povedať
Well I've got a million things to
Slová význam: No ja mám milión vecí

Ah, a million things to say
Slová význam: Ach, milión vecí povedať
Got a million things to say
Slová význam: Mám milión vecí povedať
Got a million things to say
Slová význam: Mám milión vecí povedať
Got a million things to
Slová význam: Mám milión vecí
Lights (Svetlá) Texty Lights (Svetlá) Texty-2 Lights (Svetlá) Texty-3 Lights (Svetlá) Texty-4