A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Svetlo sveta-9) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: A Christmas Story-1 (Vianočný príbeh-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Slová význam: Svetlo sveta, svieti na betlehem
God in His glory has sent us a Son
Slová význam: Boh vo svojej slávy nám poslal syna
Shout from on high, out in the street
Slová význam: Vykríknuť z vysoko, vonku na ulici
Jesus, our Savior is born
Slová význam: Sa narodil Ježiš, náš Spasiteľ

Bright shining star, shine down on everyone
Slová význam: Bright žiariaca hviezda, topánok sa všetci
God in His mercy has sent us a Son
Slová význam: Boh vo svojom milosrdenstve nám poslal syna
The shepherds will cry, praise to the Lord
Slová význam: Pastierov bude plakať, Chváľte pána
Jesus, our Savior is born
Slová význam: Sa narodil Ježiš, náš Spasiteľ

Alleluia, baby Jesus
Slová význam: Aleluja, dieťa Ježiša
Alleluia, baby Jesus
Slová význam: Aleluja, dieťa Ježiša
Jesus, our Savior is born
Slová význam: Sa narodil Ježiš, náš Spasiteľ
Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja

Light of the world, shine down on Bethlehem
Slová význam: Svetlo sveta, svieti na betlehem
God in His glory has sent us a Son
Slová význam: Boh vo svojej slávy nám poslal syna
Shout from on high and out in the street
Slová význam: Kričať zo strednej a vonku na ulici
Jesus, our Savior
Slová význam: Ježiš, náš Spasiteľ

No, don't you know He's born
Slová význam: Nie, neviete, že sa narodil
Don't you know
Slová význam: Nechcem you know

Alleluia, baby Jesus
Slová význam: Aleluja, dieťa Ježiša
Alleluia, baby Jesus
Slová význam: Aleluja, dieťa Ježiša
Jesus, our Savior is born
Slová význam: Sa narodil Ježiš, náš Spasiteľ
Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja

Alleluia, baby Jesus
Slová význam: Aleluja, dieťa Ježiša
Alleluia, baby Jesus
Slová význam: Aleluja, dieťa Ježiša
Jesus, our Savior is born
Slová význam: Sa narodil Ježiš, náš Spasiteľ
Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja

Joy to the world
Slová význam: Radosť pre svet

Light of the World-9 (Svetlo sveta-9) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace