A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leo-1 (Leo-1) Texty

Umelci: Millencolin (Millencolin)

Albumu: Same Old Tunes (Rovnaké staré melódie)

we lost our luggage and we lost our smiles
Slová význam: sme stratili naša batožina a my sme stratili naše úsmevy
we've been the melancholy brothers so many times
Slová význam: boli sme melanchólia bratia toľkokrát
when we went down to an unknown club
Slová význam: keď sme šli do neznáma klubu
she did the best she could to cheer us up
Slová význam: Ona najlepšie vedela povzbudiť nás

Leona said we could go in for free
Slová význam: Leona povedal, by sme mohli ísť zadarmo
Leona was so pretty indeed
Slová význam: Leona bola tak krásna naozaj

infected by Madonna she was nr. one
Slová význam: infikované Madonna bola nr. jeden
haven't met a girl this clean in a long long time
Slová význam: stretol dievča to čisté v dlhej dobe
damn we had to leave I swear we had
Slová význam: Sakra, sme museli opustiť prisahám, mali sme
no choice but one thing to remember is her
Slová význam: nezostáva, ale jedna vec na zapamätanie je jej
tiny voice
Slová význam: malý hlas

sometimes when you´re all alone you´re not
Slová význam: niekedy, keď you´re sám you´re nie
expecting much from anyone maybe that´s the
Slová význam: očakával veľa od niekoho možno that´s
reason she was so lovely to me but if I get a super
Slová význam: Dôvodom bola tak krásna, aby mi ale ak dostanem super
job then I will work work really hard to get some
Slová význam: prácu, potom sa práca Práca naozaj ťažké získať nejaké
money and go somewhere and find a girl like her.
Slová význam: peniaze niekam ísť a nájsť dievča ako ona.
Leo-1 (Leo-1) Texty