A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leather Jackets-1 (Kožené bundy-1) Texty

Umelci: Elton John (Elton John)

Albumu: Leather Jackets (Kožené bundy)

Do you pray to someone new
Slová význam: Sa modlíte k niekomu inému
When you're locked up in the rock
Slová význam: Keď ste zavretý v skale
Is the golden age dead and gone
Slová význam: Je zlatý vek, mŕtve a preč
Are the hands stuck on the clock
Slová význam: Ruky uviazol na hodiny
Can you talk to Buddy's bones
Slová význam: Môžeš hovoriť kámoš kosti
When you spin a forty five
Slová význam: Keď roztočíte štyridsať päť
The king ain't dead, he's just asleep
Slová význam: Kráľ nie je mŕtvy, je len spí
Somewhere in the after life
Slová význam: Niekde v po živote

And look at them boys in leather jackets
Slová význam: A pozrieť sa na ne chlapci v kožené bundy
Second skin, not fade away
Slová význam: Druhá koža, slabnúť
Danger girls love leather jackets
Slová význam: Nebezpečenstvo dievčatá milujú kožené bundy
Play back to back, and that'll be the day
Slová význam: Hrať chrbtom k sebe, a to bude deň
Leather jackets, that'll be the day
Slová význam: Kožené bundy, ktoré bude dňa

We all need to smell the heat
Slová význam: Všetci potrebujeme cítiť teplo
You know that things go better with chrome
Slová význam: Viete, že veci idú lepšie s chrome
Is Memphis real or just a song
Slová význam: Memphis reálne alebo len pieseň
Three thousand miles from home
Slová význam: Tritisíc míľ od domova
Be a cool jerk, don't work
Slová význam: Byť v pohode blbec, nefungujú
When fashion makes you change
Slová význam: Keď móda má zmeniť
Keep the faith, don't waste
Slová význam: Majte vieru, Nestrácajte
Another nickel on another name
Slová význam: Ďalšie niklu na iný názov

And idolize twisted cars
Slová význam: A zbožňovať skrútené autá
Like taxi cabs and spiders
Slová význam: Ako taxíky a pavúky
Eternity's just down the road
Slová význam: Večnosť len dole na ceste
They're looking for more riders
Slová význam: Hľadáte viac jazdcov
Leather Jackets-1 (Kožené bundy-1) Texty

Ďalšie albumy od Elton John