A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leader of the Band-2 (Líder kapely-2) Texty

Umelci: Cherish the Ladies (Milujte dámy)

Albumu: At Home-2 (Domov-2)

An only child alone and wild, a cabinet maker's son 
Slová význam: Jediné dieťa sama a divoké, syn stolár 
His hands were meant for different work 
Slová význam: Jeho ruky boli určené pre rôzne pracovné 
And his heart was known to none
Slová význam: A jeho srdce bolo známe, že žiadny
He left his home and went his lone and solitary way
Slová význam: On odišiel z domu a išiel jeho osamelí a osamelé ceste
And he gave to me a gift I know I never can repay
Slová význam: A on mi dal dar viem, že som nikdy splatiť

A quiet man of music denied a simpler fate
Slová význam: Tichý človek hudby poprel jednoduchšie osud
He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait
Slová význam: Snažil sa byť vojak raz, ale jeho hudba nebude čakať
He earned his love through discipline, a thundering velvet hand
Slová význam: On zarobil jeho lásku skrze disciplíny, hromový velvet ruku
His gentle means of sculpting souls took me years to understand
Slová význam: Jeho jemný prostredníctvom sochárstva duše mi trvalo roky sa pochopiť

The leader of the band is tired and his eyes are growing old
Slová význam: Lídrom kapely je unavený a jeho oči sú stále staré
But his blood runs through my instrument and his song is in my soul
Slová význam: Ale jeho krv preteká mojich nástroja a jeho piesne sa v mojej duši
My life has been a poor attempt to imitate the man
Slová význam: Môj život bol úbohý pokus napodobniť človeka
I'm just a living legacy to the leader of the band
Slová význam: Ja som len živé dedičstvo, vedúci skupiny

My brother's lives were different for they heard another call
Slová význam: Môj brat životy boli rôzne, že počul ďalšie volanie
One went to Chicago and the other to St Paul
Slová význam: Jeden šiel do Chicaga a druhú St Paul
And I'm in Colorado when I'm not in some hotel
Slová význam: A ja som v Colorade, keď nie som nejaký hotel
Living out this life I've chose and come to know so well
Slová význam: Žiť v tomto živote, som si vybral a spoznali tak dobre

I thank you for the music and your stories of the road
Slová význam: Ďakujem vám za hudbu a príbehy z cesty
I thank you for the freedom when it came my time to go
Slová význam: Ďakujem vám za slobodu, keď prišiel čas ísť
I thank you for the kindness and the times when you got tough
Slová význam: Ďakujem vám za láskavosť a časy, keď máš ťažký
And papa, I don't think I said I love you near enough
Slová význam: A Oci, nemyslím si, že som povedal, že som ťa blízko dosť

The leader of the band is tired and his eyes are growing old
Slová význam: Lídrom kapely je unavený a jeho oči sú stále staré
But his blood runs through my instrument and his song is in my soul
Slová význam: Ale jeho krv preteká mojich nástroja a jeho piesne sa v mojej duši
My life has been a poor attempt to imitate the man
Slová význam: Môj život bol úbohý pokus napodobniť človeka
I'm just a living legacy to the leader of the band
Slová význam: Ja som len živé dedičstvo, vedúci skupiny
I am a living legacy to the leader of the band
Slová význam: Som živé dedičstvo, vedúci skupiny

Leader of the Band-2 (Líder kapely-2) Texty
Táto stránka je navrhnutá tak, aby poskytovala texty piesní Líder kapely-2, ktoré sa zhromažďujú v albume Domov-2 vytvorenom speváčkou Milujte dámy. Môžete si prečítať nasledujúcu textovú verziu Líder kapely-2. Ak máte záujem o ďalšie skladby v tom istom albume, kliknite prosím Líder kapely-2. Ak chcete nájsť komplexný zoznam albumov od rovnakého speváka, stačí kliknúť na Milujte dámy. Ak máte radi také texty piesní, môžete pridať túto stránku do svojho obľúbeného. Pre väčšie pohodlie si môžete stiahnuť aj verziu obrázka Líder kapely-2, ktorá sa má vytlačiť, alebo ju môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom e-mailu, Twitteru, Instagram, Pinterestu, Googlu, Reddit, VK atď. Na konci tejto stránky uvidíte texty piesní Líder kapely-2 v ďalších 42 jazykoch vrátane arabčiny, českého, Dánskeho, nemeckého, gréckeho, fínskeho, francúzskeho, hebrejského, maďarského, talianskeho, japončiny, kórejčiny, holandského, nórskeho, poľského, portugalského, rumunského, ruského, thajského, atď. Na jednej strane napíšte nám, ak potrebujete texty piesní vo verzii PDF alebo chcete stiahnuť MP3 z Líder kapely-2 zadarmo. Na druhej strane, ak viete o iných piesňach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto albume, neváhajte nás kontaktovať. Budeme ju zahrnúť počas ďalšej aktualizácie našej databázy.