A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lead Me On-6 (Ma vedú na 6) Texty

Umelci: Bonnie Owens (Bonnie Owens)

Albumu: Queen of the Coast (Kráľovná pobrežia)

Once I made a promise that I'd never do no wrong
Slová význam: Potom som urobil sľub, že by som nikdy neurobil nič zlého
But I feel the yearn to love you even though I know it's wrong
Slová význam: Ale cítim, že túžiť milovať, aj keď viem, že je to zle
You'll have to take my hand and lead me slowly through the door
Slová význam: Budete musieť vziať moju ruku a pomaly ma vedú cez dvere
I'll be wrong in what I'm doin' but I can't refuse anymore
Slová význam: Uvidíme sa zlého čo som doin "ale nemôžem odmietnuť už

Lead me on and take control of how I feel
Slová význam: Viesť ma a prevziať kontrolu nad ako sa cítim
I can't do this on my own it's against my will
Slová význam: Nemôžem to urobiť na vlastnú päsť je proti svojej vôli
I need love warm and tender in a way I've never known
Slová význam: Potrebujú lásku, teplé a ponuky spôsobom, nikdy som známy
If you want me I'll go with you but you'll have to lead me on
Slová význam: Ak chceš, pôjdem s tebou, ale budete musieť viesť ma

Lead me on and take control
Slová význam: Viesť ma a prevziať kontrolu nad
If you want me I'll go with you but you'll have to lead me on
Slová význam: Ak chceš, pôjdem s tebou, ale budete musieť viesť ma
Lead Me On-6 (Ma vedú na 6) Texty

Ďalšie pesničky od Kráľovná pobrežia