A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laura [From Laura] (Laura [od Laura]) Texty

Umelci: Ella Fitzgerald (Ella Fitzgerald)

Albumu: Sings the Johnny Mercer Song Book (Spieva pieseň kniha Johnny Mercer)

You know the feeling of something half remembered
Slová význam: Viete, že pocit niečo polovica spomenula
Of something that never happened, yet you recall it well
Slová význam: Niečo, čo sa nikdy nestalo, ešte si spomínam, že aj
You know the feeling of recognizing someone
Slová význam: Poznáte ten pocit uznanie niekto
That you've never met as far as you could tell, well
Slová význam: Že ste sa nikdy nestretol tak ďaleko, ako by ste mohli povedať, aj

Laura is the face in the misty light
Slová význam: Laura je tvár v hmlisté svetlo
Footsteps that you hear down the hall
Slová význam: Kroky, ktoré môžete počuť na chodbe
The laugh that floats on a summer night
Slová význam: Smiech, ktorý pláva na letné noci
That you can never quite recall
Slová význam: Že nikdy úplne môžete vyvolať
And you see Laura on the train that is passing through
Slová význam: A vidíte, že Laura na vlak, ktorý prechádza
Those eyes, how familiar they seem
Slová význam: Tie oči, zdá sa ako známe
She gave your very first kiss to you
Slová význam: Ona vám dal svoj prvý bozk
That was Laura but she's only a dream
Slová význam: Ktorá bola Laura, ale ona je iba snom
Laura [From Laura] (Laura [od Laura]) Texty

Ďalšie albumy od Ella Fitzgerald