A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L. O. V. E. (L. O. V. E.) Texty

Umelci: Kidz Bop Kids (Kidz Bop deti)

Albumu: Kidz Bop, Vol. 10 (Kidz Bop, Vol. 10)

(I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Talkin som ja, '' bout láska!)

All my girls, stand in a circle
Slová význam: Všetky moje dievčatá stoja v kruhu
And clap your hands, this is for you
Slová význam: A tlieskať rukami, je to pre vás
Ups and downs, highs and lows
Slová význam: Vzostupy a pády, vzostupy a pády
And no matter what you see me through
Slová význam: A bez ohľadu na to, čo vidíte ma

All my girls, we're in a circle
Slová význam: Všetky moje dievčatá, sme v kruhu
And nobody's gonna break through
Slová význam: A nikto sa chystá preraziť

L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(Oh did you hear me say?)
Slová význam: (Oh ste počuli mi povedať?)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(Oh did you hear me say?)
Slová význam: (Oh ste počuli mi povedať?)

L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout)
Slová význam: (Ja som Talkin '' bout)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O. L.O., L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Talkin som ja, '' bout láska!)

Say you'll be my girls for life, girls for life
Slová význam: Hovoriť sa moje dievčatá pre život, dievčatá pre život

Oh hold up, I need another one
Slová význam: Ach obstáť, je potrebné ešte jeden
I think you, you do too
Slová význam: Myslím, že ste, vy taky
Grab my bag, got my own money
Slová význam: Chyť môj vrece, mám vlastné peniaze
Don't need any man in this room
Slová význam: Nemám potrebu každého človeka v tejto miestnosti

My boyfriend he'll be callin' me now anytime
Slová význam: Môj priateľ si budete byť callin' mi teraz kedykoľvek
I need all my girls to keep him off my mind
Slová význam: Potrebujem všetky moje dievčatá, aby ho z mojej mysle
So hold up, we need another one
Slová význam: Takže držte, potrebujeme ešte jeden
What we got is all good
Slová význam: Čo sme dostali, je všetko dobré

L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(Oh did you hear me say?)
Slová význam: (Oh ste počuli mi povedať?)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(Oh did you hear me say?)
Slová význam: (Oh ste počuli mi povedať?)

L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout)
Slová význam: (Ja som Talkin '' bout)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O. L.O., L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Talkin som ja, '' bout láska!)

Love is an energy, love is a mystery
Slová význam: Láska je energia, láska je záhadou
Love is meant to be true
Slová význam: Láska má byť pravda
Love is a part of me, love is the heart of me
Slová význam: Láska je mojou súčasťou, láska je srdce ma
Love is the best thing we do
Slová význam: Láska je to najlepšie, čo môžeme urobiť

(I'm talkin' 'bout)
Slová význam: (Ja som Talkin '' bout)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(Oh did you hear me say?)
Slová význam: (Oh ste počuli mi povedať?)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(Did you hear me say?)
Slová význam: (Počuli ste mi povedať?)

L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout)
Slová význam: (Ja som Talkin '' bout)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O. L.O., L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Talkin som ja, '' bout láska!)

L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(Oh did you hear me say?)
Slová význam: (Oh ste počuli mi povedať?)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Talkin som ja, '' bout láska!)

L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
(I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Talkin som ja, '' bout láska!)
L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Talkin som ja, '' bout láska!)
L.O., L.O., L.O., L.O.V.E.
Slová význam: L.O. L.O., L.O., L.O.V.E.
(I'm talkin' 'bout)
Slová význam: (Ja som Talkin '' bout)
L.O., L.O., L.O., L.O., L.O.
Slová význam: L.O. L.O. L.O., L.O., L.O.
(I'm talkin' 'bout, I'm talkin' 'bout love!)
Slová význam: (Ja som Talkin '' bout, ja som Talkin '' bout láska!)
L. O. V. E. (L. O. V. E.) Texty L. O. V. E. (L. O. V. E.) Texty-2 L. O. V. E. (L. O. V. E.) Texty-3

Ďalšie albumy od Kidz Bop deti