A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jet-4 (Jet-4) Texty

Umelci: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Legend: The Nat King Cole Collection - 60 Classic Tracks-1 (Legenda: Nat King Cole kolekcia - 60 klasických skladieb-1)

Jet, my love, your black eyes have capyured me,
Slová význam: Jet, moja láska, čierne oči majú capyured ma,
And I am helpless in the web that you spin!
Slová význam: A ja som bezmocná na web, ktorý vám to točiť!
I'll regret, my love, regret you've enraptured me
Slová význam: Budem ľutovať, moja láska, ľutovať, že som očarený mi
In this midnight maze, this ebony blaze.
Slová význam: V tomto polnoci bludisko, tento požiar eben.

You'll fly away, for I know you're just a slave
Slová význam: Budete letieť preč, ja viem, vy ste len otrokom
In search of life's mysteries, the thrills that you crave.
Slová význam: Pri hľadaní životných záhad, vzrušenie, ktoré túžite.
Not even you can tell what smoking secrets hide
Slová význam: Ešte môžete povedať čo skrývať Rodinné tajomstvo
In the dark inside of your restless soul.
Slová význam: V tme vnútri nepokojné duše.

But I'll go on adoring you, for how can I forget?
Slová význam: Ale ja budem ísť na zbožňujúci, pre ako mohli zabudnúť?
Your memory won't let me, Jet my love!
Slová význam: Pamäť zvyknutý dovoľte mi, Jet moja láska!

You'll fly away, for I know you're just a slave
Slová význam: Budete letieť preč, ja viem, vy ste len otrokom
In search of life's mysteries, the thrills that you crave.
Slová význam: Pri hľadaní životných záhad, vzrušenie, ktoré túžite.
Not even you can tell what smoking secrets hide
Slová význam: Ešte môžete povedať čo skrývať Rodinné tajomstvo
In the dark inside of your restless soul.
Slová význam: V tme vnútri nepokojné duše.

But I'll go on adoring you, for how can I forget?
Slová význam: Ale ja budem ísť na zbožňujúci, pre ako mohli zabudnúť?
Your memory won't let me, Jet my love!
Slová význam: Pamäť zvyknutý dovoľte mi, Jet moja láska!
Jet-4 (Jet-4) Texty

Ďalšie albumy od NAT King Cole