A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Want a Little Girel-2 (Chcem trochu Girel-2) Texty

Umelci: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Collection, Vol. 1-2 (Kolekcia Vol 1-2)

I want a little girl, call my own.
Slová význam: Chcete dievčatko, volať svoje vlastné.
She must be someone who's all alone now.
Slová význam: Ona musí byť niekto, kto je sám teraz.
Say, I want a little girl
Slová význam: Povedzme, že chcem dievčatko
To fall in love with me, oh yeah.
Slová význam: K pádu v láske so mnou, ach áno.

I want a little girl, but she may not look
Slová význam: Chcem dievčatko, ale nemusí vyzerať
Just like a picture in a story book.
Slová význam: Rovnako ako obrázok v knihe príbeh.
If she can cook chicken, yeah,
Slová význam: Ak ona vie variť kurča, áno,
She'll suit me to a T.
Slová význam: Ona mi bude vyhovovať na T.

And she don't have to wave her hair
Slová význam: A ona sa nemusíte vlna vlasy
Or even wear fancy clothes,
Slová význam: Alebo dokonca nosiť maškarné oblečenie,
I wouldn't even care.
Slová význam: Ani som nechcel.
She don't wear nylon hose, oh no.
Slová význam: Ona nenosí nylon hadice, ach nie.

I want a little girl
Slová význam: Chcem dievčatko
To love a lot.
Slová význam: Veľa milovať.
You know that I'd give
Slová význam: Viete, že by som dať
Her everything I got.
Slová význam: Jej všetko, čo som dostal.
I want a little girl
Slová význam: Chcem dievčatko
To fall in love with me.
Slová význam: K pádu v láske so mnou.
I Want a Little Girel-2 (Chcem trochu Girel-2) Texty

Ďalšie albumy od NAT King Cole