A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Understand-34 (Som pochopiť-34) Texty

Umelci: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Golden Hits of Nat King Cole-1 (Zlaté hity Nat King Cole-1)

Why do you go on pretending
Slová význam: Prečo sa vám ísť na predstierať, že
You know you want to be free
Slová význam: Viete, že chcete byť zadarmo
Darling, you know I'll let you go
Slová význam: Miláčik, viete, že nechám ísť
You'd do the same for me
Slová význam: By ste urobiť to isté pre mňa

I understand
Slová význam: rozumiem
And darling, you are not to blame
Slová význam: A miláčik, nie sú na vine
If when we kiss it's not the same
Slová význam: Ak keď sme kiss nie je isté
I understand
Slová význam: rozumiem
It's not your fault because your heart has changed it's mind
Slová význam: To nie je vaša vina, pretože vaše srdce zmenil jeho myseľ
You didn't mean to be unkind
Slová význam: Ste nechcel byť tvrdý
I understand
Slová význam: rozumiem
Forgetting you will be far from easy
Slová význam: Zabudol ste sa vôbec jednoduché
I've grown so used to your charms
Slová význam: Som vyrástla tak zvyknutí svoj pôvab
I'll miss that old thrill and no one can fill
Slová význam: Budeš mi chýbať, že staré vzrušenie a nikto môžete vyplniť
The place here in my arms
Slová význam: Mieste v náručí
But if you find our love was really meant to be
Slová význam: Ale ak zistíte, že naša láska bola naozaj chcel byť
Then darling, hurry back to me
Slová význam: Potom miláčik, rýchlo späť ku mne
And I'll understand
Slová význam: A ja budem rozumieť

I understand
Slová význam: rozumiem
And darling, you are not to blame
Slová význam: A miláčik, nie sú na vine
If when we kiss it's not the same
Slová význam: Ak keď sme kiss nie je isté
I understand.
Slová význam: rozumiem.
It's not your fault because your heart has changed it's mind
Slová význam: To nie je vaša vina, pretože vaše srdce zmenil jeho myseľ
You didn't mean to be unkind
Slová význam: Ste nechcel byť tvrdý
I understand
Slová význam: rozumiem
Forgetting you will be far from easy
Slová význam: Zabudol ste sa vôbec jednoduché
I've grown so used to your charms
Slová význam: Som vyrástla tak zvyknutí svoj pôvab
I'll miss that old thrill and no one can fill
Slová význam: Budeš mi chýbať, že staré vzrušenie a nikto môžete vyplniť
The place here in my arms
Slová význam: Mieste v náručí
But if you find our love was really meant to be
Slová význam: Ale ak zistíte, že naša láska bola naozaj chcel byť
Then darling, hurry back to me
Slová význam: Potom miláčik, rýchlo späť ku mne

I Understand-34 (Som pochopiť-34) Texty I Understand-34 (Som pochopiť-34) Texty-2

Ďalšie albumy od NAT King Cole