A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Have No Doubt (Nepochybujem) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: 24 [2003] (24 [2003])

Sometimes I don't know where I'm going
Slová význam: Niekedy neviem, kam idem
Where the road is leading me
Slová význam: Ak cesta vedie ma
Life can be full of so many changes
Slová význam: Život je plný toľkých zmien
So Many uncertainties
Slová význam: Veľká neistota

But there's one thing that's constant in this heart of mine
Slová význam: Ale je tu jedna vec, ktorá je neustále v tomto srdce moje
It's knowing that Your gonna love me, rain or shine
Slová význam: Je to s vedomím, že vaša bude milovať mňa, dážď alebo slnko

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
I have no doubt
Slová význam: Nepochybujem
That You will never leave me
Slová význam: Aby ste nikdy neopustí ma
That You'll be there to keep me safe and warm
Slová význam: Že budete tam ma udržať v bezpečí a teple
I have no doubt
Slová význam: Nepochybujem
No matter where You take me
Slová význam: Bez ohľadu na to, kde si ma
That nothing can separate me from You, Lord
Slová význam: Že nič nemôže oddeliť ma od teba, pane

I don't know what You've planned for tomorrow
Slová význam: Neviem, čo som naplánované na zajtra
Or what lies up ahead for me
Slová význam: Alebo ju čo čaká na mňa
Pleasure, pain, worry, or sorrow
Slová význam: Radosť, bolesť, strach alebo smútok
Today is as far as I can see
Slová význam: Dnes je ako vidím
You may see fit to take me through the valey, Lord
Slová význam: Uznáte môže vziať ma cez volejbalové, pán
Or on the mountain.
Slová význam: Alebo na hory.
It makes no difference where I go
Slová význam: To robí žiadny rozdiel, ak idem

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

I want to run away
Slová význam: Chcem utiecť
From the voice that I hear calling
Slová význam: Hlas, že počujem volania
But I'll be quick to answer and obey
Slová význam: Ale ja sa rýchlo odpovedať a počúvať

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

Nothing could ever separate me
Slová význam: Nič by nikdy neoddeľuje ma
Nothing could ever separate me
Slová význam: Nič by nikdy neoddeľuje ma
I Have No Doubt (Nepochybujem) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace