A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Choose You-10 (Vyberiem si-10) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Zosilniť hudbu: hity mieste z milosti-2)

All our mind's attention
Slová význam: Všetky naše mysle pozornosť
All our hearts affection
Slová význam: Všetky naše srdcia láskou
Every heart-cry, every rhyme
Slová význam: Každé srdce krik, každý rým
Everybody's worshipping something
Slová význam: Každý je uctievať niečo
All our life's devotion
Slová význam: Celý náš život oddanosti
Has been set in motion
Slová význam: Bola stanovená v pohybe
Religions dozen for a dime
Slová význam: Náboženstvo desiatok pre dime
Everybody's worshipping something
Slová význam: Každý je uctievať niečo
'Cause that's what we were made to do
Slová význam: Pretože to, čo sme boli robiť

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
And I choose You
Slová význam: A zvoliť si
All my attention, affection
Slová význam: Všetku svoju pozornosť, náklonnosť
And all my devotion's for You
Slová význam: A všetky svoje oddanosti pre vás
If everybody's worshipping something
Slová význam: Ak sa všetci uctievať niečo
I choose You
Slová význam: Môžem si vybrať
You are beyond conception
Slová význam: Ste po počatí
Defying definition
Slová význam: Vzpierať definícia
And You knew me before time
Slová význam: A vedeli ste mi pred časom
Centuries of pagans
Slová význam: Storočí pohania
Idols fill the nations
Slová význam: Idoly vyplniť národov
But You are Lord to me and mine
Slová význam: Ale pán sa na mňa a moje
Everybody's worshipping something
Slová význam: Každý je uctievať niečo
'Cause that's what we were made to do...oh oh
Slová význam: Pretože to, čo sme boli robiť... ach jo

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
Before I chose You, You first chose me
Slová význam: Predtým, než som si ťa vybral, najprv vybrali ma
I worship You, You alone are worthy
Slová význam: Ja uctievame ťa, ty sám si hoden
You alone deserve it-all of my worship
Slová význam: Vy sami si zaslúžia it-všetky moje vyznania
Lord I choose You
Slová význam: Pane, mám si vybrať
I Choose You-10 (Vyberiem si-10) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace