A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

How Great Our Joy-1 (Ako veľký naše radosť-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: A Christmas Story-1 (Vianočný príbeh-1)

While by the sheep we watched at night
Slová význam: Zatiaľ čo ovce sme sledovali v noci
Glad tidings brought an angel bright
Slová význam: Radostnú zvesť priniesol anjel svetlé

How great our joy
Slová význam: Ako veľkú radosť
(Great our joy)
Slová význam: (Veľká radosť)
Joy, joy, joy
Slová význam: Radosť, radosť, radosť
(Joy, joy, joy)
Slová význam: (Radosť, radosť, radosť)
Praise we the Lord in Heaven on high
Slová význam: Chválili sme pána v nebi na vysokej

This gift of God we cherish well
Slová význam: Tento dar Boha máme milovať aj
(That ever by our hearts shall fill)
Slová význam: (Že niekedy v našich srdciach sa vyplniť)

How great our joy
Slová význam: Ako veľkú radosť
(Great our joy)
Slová význam: (Veľká radosť)
Joy, joy, joy
Slová význam: Radosť, radosť, radosť
(Joy, joy, joy)
Slová význam: (Radosť, radosť, radosť)
Praise we the Lord in Heaven on high
Slová význam: Chválili sme pána v nebi na vysokej
Praise we the Lord in Heaven on high
Slová význam: Chválili sme pána v nebi na vysokej

How Great Our Joy-1 (Ako veľký naše radosť-1) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace