A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He's the Best Thing-1 (On je najlepšie vec-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Rarities & Remixes-1 (Rarity & remixy-1)

He's a light unto my pathway
Slová význam: On je svetlo k mojej cesty
He's a lamp unto my feet
Slová význam: On je svetlo až nohy
When I was sinkin', sinkin' in sin and sorrow
Slová význam: Keď som bola sinkin', sinkin' v hriechu a utrpenia
He came along and rescued me
Slová význam: On prišiel a zachránil ma
He's a joy, joy of salvation
Slová význam: Je radosť, radosť zo spasenia
He's all the world to me, to me
Slová význam: On je celý svet mi, pre mňa
He saved me and He raised me
Slová význam: Zachránil ma a on ma vychovala
All my sins, He forgave me
Slová význam: Všetky svoje hriechy, on mi odpustil
He's the best thing, best thing to happen to me
Slová význam: Je to najlepšie, najlepšie, čo sa stane so mnou

I have a friend above all others
Slová význam: Mám priateľa, nad všetky ostatné
He's everything to me
Slová význam: On sa mi všetko
His love is deeper, deeper than any ocean
Slová význam: Jeho láska je hlbšie, hlbšie, než akýkoľvek oceán
His love is wider than the sea
Slová význam: Jeho láska je väčšia ako mora
How can I tell just how much I love Him
Slová význam: Ako môžete povedať, ako moc ho milujem
He's all the world to me, to me
Slová význam: On je celý svet mi, pre mňa
He saved me and He raised me
Slová význam: Zachránil ma a on ma vychovala
All my sins, He forgave me
Slová význam: Všetky svoje hriechy, on mi odpustil
He's the best thing, best thing to happen to me
Slová význam: Je to najlepšie, najlepšie, čo sa stane so mnou

Talkin' bout Jesus
Slová význam: Talkin "bout Ježiša

He's the best thing that ever happened to me
Slová význam: Je to najlepšie, čo ma kedy stretlo
The best thing to happen to me
Slová význam: Najlepšie, čo sa stane so mnou
You see when he saved me and He raised me
Slová význam: Vidíte, že keď zachránil ma a on ma vychovala
All my sins, He forgave me
Slová význam: Všetky svoje hriechy, on mi odpustil
He's the best thing (the best thing), best thing to happen to me
Slová význam: On je najlepšie (najlepšie), najlepšie, čo sa stane so mnou

Well, I have a friend (I have a friend),
Slová význam: No, mám priateľa (mám priateľa),
Wowohwow (above all others)
Slová význam: Wowohwow (nad všetky ostatné)
He's everything to me
Slová význam: On sa mi všetko
And His love, is deeper (His love is deeper..deeper than any ocean)
Slová význam: A jeho láska je hlbšie (jeho láska je hlbšie... hlbšie, než akýkoľvek oceán)
His love is wider (His love is wider than the sea)
Slová význam: Jeho láska je väčšia (jeho láska je širší ako mora)
I can't tell (How can I tell)
Slová význam: Nemôžem povedať (zisťovanie)
How much (just how much I love Him)
Slová význam: Koľko (len ako moc ho milujem)
He's all the world (to me), all the world, all the world to me
Slová význam: On je celý svet (pre mňa), celý svet, celý svet sa mi
You see when He saved me and He raised me
Slová význam: Vidíte, že keď zachránil ma a on ma vychovala
All my sins, He forgave me
Slová význam: Všetky svoje hriechy, on mi odpustil
He's the best thing (the best thing), the best thing to happen to me
Slová význam: On je najlepšie (najlepšie), najlepšie, čo sa stane so mnou

Oh, I'm talkin' 'bout Jesus
Slová význam: Ach, ja som Talkin '' bout Ježiša

He's the best thing to happen to me (He is the)
Slová význam: Je to najlepšie, čo sa stane so mnou (je)
The best thing to happen to me
Slová význam: Najlepšie, čo sa stane so mnou
You see when He saved me and He raised me
Slová význam: Vidíte, že keď zachránil ma a on ma vychovala
All my sins He forgave me
Slová význam: Všetky svoje hriechy, on mi odpustil
He's the best thing (best thing), best thing to happen to me
Slová význam: On je najlepší vec (najlepšie), najlepšie, čo sa stane so mnou

I gotta tell somebody
Slová význam: Musím povedať, niekto

He's the best thing to happen to me (oh, my Jesus)
Slová význam: Je to najlepšie, čo sa stane so mnou (ach, môj Ježiš)
The best thing to happen to me (the best thing to happen to me)
Slová význam: Najlepšie, čo sa stane so mnou (najlepšie, čo sa stalo mne)
He saved me and He raised me
Slová význam: Zachránil ma a on ma vychovala
All my sins, He forgave me
Slová význam: Všetky svoje hriechy, on mi odpustil
He's the best thing to happen to me
Slová význam: Je to najlepšie, čo sa stane so mnou

I tried the rest, I had to come on back to the best
Slová význam: Som sa snažil ostatné, musel som prísť späť k najlepším
He's the best thing to happen to...me
Slová význam: Je to najlepšie, čo sa stane... mi
You know that's right!
Slová význam: Viete, že to je pravda!
He's the Best Thing-1 (On je najlepšie vec-1) Texty He's the Best Thing-1 (On je najlepšie vec-1) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace