A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Má všetko-2) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: No Changin' Us-2 (No Changin' Us-2)

Waiting for that other shoe to drop
Slová význam: Čakanie na to ďalšiu topánku k poklesu
And you swear this world's gonna come to a stop
Slová význam: A ty Prisahám tento svet chystá prísť k zastaveniu
Drowning on dry land a can't come up for air
Slová význam: Utopenie na súši nemôže prísť na vzduch
Your knees are so weak and you look at that mountain
Slová význam: Kolená sú tak slabé, a môžete pozrieť na tejto hory
Say there's no way over and no way around it
Slová význam: Povedať, že neexistuje spôsob, ako znovu, a žiadny spôsob, ako okolo neho
And it feels like you're so far from home
Slová význam: A je to pocit, že ste tak ďaleko od domova
Even God's not there
Slová význam: Aj Boh je tam nie je
But
Slová význam: ale

Oh but every single sparrow flying
Slová význam: No ale každý jeden vrabec, lietanie
And every broken soul that's crying
Slová význam: A každý rozbité duša, ktorá plače
He can see yeah you're in His reach
Slová význam: Môžete vidieť, áno, ste v jeho dosahu
If He can hold an ocean back with one little shore
Slová význam: Ak on môže držať oceán späť s jeden malý breh
Then what's all this worry and doubting for
Slová význam: Potom, čo je to strach a pochybnosti pre
Oh I believe He holds everything
Slová význam: No verím, že on má všetko

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Slová význam: Keď je to neskoro v noci a ste pozerali zásobníka účty
It don't add up and you don't know how it will
Slová význam: To sa nesčítajú a neviete, ako to bude
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Slová význam: Lipnú na svoju matku vieru modlitbou vlažný
But you still don't know
Slová význam: Ale ešte neviem
When the anchor man breaks in on your TV
Slová význam: Keď muž kotva prestávky na vašom Televízore
And says these times they won't be easy
Slová význam: A hovorí, že tieto časy sa nebude ľahké
And fear sets in and you wanna give in
Slová význam: Nastáva strach a chcete, aby sa
Just let it go
Slová význam: Jednoducho nechať ísť
Oh let it go
Slová význam: Oh, nech to byť

Every single sparrow flying
Slová význam: Každý jeden vrabec, lietanie
And every broken soul that's crying
Slová význam: A každý rozbité duša, ktorá plače
He can see yeah you're in His reach
Slová význam: Môžete vidieť, áno, ste v jeho dosahu
If he can hold an ocean back with one little shore
Slová význam: Ak on môže držať oceán späť s jeden malý breh
Then what's all this worry and doubting for
Slová význam: Potom, čo je to strach a pochybnosti pre
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Slová význam: Ó ja verím, verím, že áno má všetko, má všetko
He Holds Everything-2 (Má všetko-2) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace