A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-1 (On verí v ste-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: How You Live-1 (Ako budete žiť-1)

You're not hearing the answers you've been praying for
Slová význam: Počujete nie odpovede ste sa modlili za
You try and try, can't find an open door
Slová význam: Skúste a skúste, otvorené dvere sa nedá nájsť.
You're not seeing the miracles not a one in sight
Slová význam: Nie ste vidieť zázraky nie jeden v nedohľadne
And the way you feel you sure need one tonight
Slová význam: A spôsob, akým si myslíte, že potrebujete jeden večer

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Slová význam: Vaša viera sa rúca, vaše nohy sú prekážkou
It's so hard to believe in Him
Slová význam: Je to tak ťažké uveriť v neho

But He believes in you when you're at your weakest
Slová význam: Ale on verí vo vás, keď ste na svoje najslabšie
And hope's still burning through the night but you can't see it
Slová význam: A dúfam, že to stále horí cez noc, ale nemôžete vidieť
You know in your heart He loves you
Slová význam: Viete, že vo svojom srdci, on vás miluje
But in those moments when you can't believe it's true
Slová význam: Ale v týchto chvíľach keď nemôžete veriť, je to pravda
He believes in you
Slová význam: Verí vo vás

Chin deep in the water you tried walking on
Slová význam: Hlboko vo vode ste skúšali chôdzu na bradu
And you reach for Him and you think He's gone
Slová význam: Dostanete ho a myslíte, že je preč
He's still there beside you with His stubborn love
Slová význam: On je stále tam vedľa vás jeho tvrdohlavá láskou
No, He never left and He won't give up
Slová význam: Nie, nikdy odišiel a on sa nevzdá

He will protect you until you're rescued
Slová význam: On bude chrániť vás, kým ste zachránení
Oh, there's nothing that He can't do
Slová význam: Ach, nie je nič, čo nemôže urobiť

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Slová význam: 'Cause on verí vo vás, keď ste na svoje najslabšie
And hope's still burning through the night but you can't see it
Slová význam: A dúfam, že to stále horí cez noc, ale nemôžete vidieť
You know in your heart He loves you
Slová význam: Viete, že vo svojom srdci, on vás miluje
But in those moments when you can't believe it's true
Slová význam: Ale v týchto chvíľach keď nemôžete veriť, je to pravda
He believes in you
Slová význam: Verí vo vás

You know in your heart He loves you
Slová význam: Viete, že vo svojom srdci, on vás miluje
But at those moments when you can't believe it's true
Slová význam: Ale v týchto chvíľach keď nemôžete veriť, je to pravda
He believes in you
Slová význam: Verí vo vás
He believes in you, He believes in you
Slová význam: Verí vo vás, verí vo vás

He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás

He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás
He believes, He believes, He believes in you
Slová význam: Verí, verí, verí vo vás


He Believes in You-1 (On verí v ste-1) Texty He Believes in You-1 (On verí v ste-1) Texty-2 He Believes in You-1 (On verí v ste-1) Texty-3 He Believes in You-1 (On verí v ste-1) Texty-4

Ďalšie albumy od Bod Grace