A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Preč sú temné dni-2) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Life, Love & Other Mysteries-2 (Život, láska & Ostatné záhad-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Slová význam: Slová & gayla hranice, hranice jeff & phil maderia hudba
Be still my beating heart, love is whispering your name
Slová význam: Bude stále moje srdce bije, je láska šepká meno
There were years stumbling in the dark
Slová význam: Tam boli roky nepokojom v tme
Fighting back the tears and pain
Slová význam: Bojuje späť slzy a bolesť
But love has kept me safe and sound
Slová význam: Ale láska ma má stále bezpečné a zdravé
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Slová význam: Tie dni, ktoré sa zdalo, ako nekonečné noci sa nedá nájsť.
They're behind me now
Slová význam: Oni sú za mnou teraz

(chorus)
Slová význam: (zbor)
Gone are the dark days
Slová význam: Preč sú dni, tmavé
That had me so confused
Slová význam: To ma tak zmätená
Now I'm counting the tender ways
Slová význam: Teraz som počítanie ponuky spôsoby
That your love has broken through
Slová význam: Prerazila svoju lásku
And through these eyes no longer covered
Slová význam: A cez tieto oči už nie sú zahrnuté
I see love that's like no other love I've ever known
Slová význam: Vidím lásky, ktorý má rád ostatné som kedy poznal lásku
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Slová význam: Ste si myslela, že by som vedieť, že vaše svetlo bude svetlo mojej ceste
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Slová význam: Ale ak som niekedy na začiatku pochybnosti a moja sila začína klesať
I will be calling out to you
Slová význam: Sa bude volať vám
Each day you give reminds me that your love is true
Slová význam: Každý deň, dávate mi pripomína, že vaša láska je pravda
And it comes shining through
Slová význam: A prichádza prosvítající

(repeat chorus)
Slová význam: (opakovať refrén)
And as the ages pass
Slová význam: A ako vo veku okolo
Until I breathe my last
Slová význam: Kým som dýchať môj posledný
I will be calling out to you
Slová význam: Sa bude volať vám
Each day you give reminds me that your love is true
Slová význam: Každý deň, dávate mi pripomína, že vaša láska je pravda
And it comes shining through
Slová význam: A prichádza prosvítající

(repeat chorus)
Slová význam: (opakovať refrén)
And as the ages pass
Slová význam: A ako vo veku okolo
Until I breathe my last
Slová význam: Kým som dýchať môj posledný
I will be calling out to you
Slová význam: Sa bude volať vám
Each day you give reminds me that your love is true
Slová význam: Každý deň, dávate mi pripomína, že vaša láska je pravda
And it comes shining through
Slová význam: A prichádza prosvítající

(repeat chorus)
Slová význam: (opakovať refrén)
Gone are the dark days
Slová význam: Preč sú dni, tmavé
I saw the light
Slová význam: Videl som svetlo
I saw the light...
Slová význam: Videl som svetlo...
Gone Are the Dark Days-2 (Preč sú temné dni-2) Texty Gone Are the Dark Days-2 (Preč sú temné dni-2) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace