A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Nebojácny srdce-3) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: How You Live-1 (Ako budete žiť-1)

For even the most trusting soul
Slová význam: Dokonca aj väčšina dôverčivý dušu
This world can be a scary place
Slová význam: Tento svet je desivé miesto
So much that we can't control
Slová význam: Natoľko, že nemôžeme kontrolovať
In every moment that we face
Slová význam: V každom okamihu, ktorým čelíme

When a thousand what ifs
Slová význam: Keď tisíc čo ifs
Whisper in our ears
Slová význam: Šepot v našich ušiach
We remember who's we are
Slová význam: Pamätáme si, kto je, že sme sa
And watch them disappear
Slová význam: A pozerať sa na ne zmizne

I wanna live with a fearless heart
Slová význam: Chcem žiť jeden odvážny srdca
Courage that's coming from trust in God
Slová význam: Odvahu, ktorá pochádza z dôvery v Boha
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Slová význam: To je neustále vedenie ma, keď sa cesty môže zdať tmavý
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Slová význam: Chcem žiť, chcem žiť jeden odvážny srdca

There are worries chasing everyone
Slová význam: Existujú obavy, naháňa každý
It's evident in times like these
Slová význam: Je zrejmé, v časoch ako sú tieto
But I have found the confidence that comes
Slová význam: Ale našiel som dôveru, že prichádza
From time I spend on my knees
Slová význam: Čas od času trávim na kolená

There's a truth I'm holding onto
Slová význam: Je pravda, já jsem držať
As these days unfold
Slová význam: Ako v týchto dňoch rozvinúť
Greater is He, God is in you
Slová význam: Väčší je to, Boh je vo vás
And hear it in the world
Slová význam: A počuť vo svete

I wanna live with a fearless heart
Slová význam: Chcem žiť jeden odvážny srdca
Courage that's coming from trust in God
Slová význam: Odvahu, ktorá pochádza z dôvery v Boha
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Slová význam: To je neustále vedenie ma, keď sa cesty môže zdať tmavý
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Slová význam: Chcem žiť, chcem žiť jeden odvážny srdca

He's my strength, He's my shelter
Slová význam: On je moja sila, on je môj útulku
He is with me all the way
Slová význam: Je so mnou celú cestu
He's my light and my salvation
Slová význam: On je moje svetlo a moja spása
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Slová význam: Z nich som sa báť, koho sa mám báť?

I wanna live with a fearless heart
Slová význam: Chcem žiť jeden odvážny srdca
Courage that's coming from trust in God
Slová význam: Odvahu, ktorá pochádza z dôvery v Boha
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Slová význam: To je neustále vedenie ma, keď sa cesty môže zdať tmavý, áno

I wanna live with a fearless heart
Slová význam: Chcem žiť jeden odvážny srdca
Courage that's coming from trust in God
Slová význam: Odvahu, ktorá pochádza z dôvery v Boha
It's constantly guiding me though the road is dark
Slová význam: To je neustále vedenie ma, keď je tma ceste
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Slová význam: Chcem žiť, chcem žiť jeden odvážny srdca

With a fearless heart, with a fearless heart
Slová význam: Nebojácny srdcom, s jeden odvážny srdca
With a fearless heart
Slová význam: Nebojácny srdcom


Fearless Heart-3 (Nebojácny srdce-3) Texty Fearless Heart-3 (Nebojácny srdce-3) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace