A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dream On-17 (Sen o 17) Texty

Umelci: Gaither Vocal Band (Gaither vokálna skupina)

Albumu: Reunion, Vol. 2 (Reunion, Vol. 2)

When Joseph was a little boy he was driven by his dreams
Slová význam: Keď Joseph bol malý chlapec bol poháňaný svoje sny
God spoke to him, told him that He'd chosen him
Slová význam: Boh prehovoril k nemu, povedal mu, že si ho vybral
And when others didn't understand Joseph still believed
Slová význam: A keď ostatní nerozumel, Joseph stále veril
And trusted Him, trusted and was willing to
Slová význam: Mu veriť, dôveryhodné a bol ochotný

Dream on when the world just doesn't believe
Slová význam: SNI dál, keď svet jednoducho neveria
God has promised never to leave him alone
Slová význam: Boh sľúbil nikdy nechať ho na pokoji
Dream on, follow hope wherever it leads
Slová význam: Sen o, nasledovať nádej, všade tam, kde to vedie
In the seed of dreams there's promise of the dawn
Slová význam: V semene snov je sľub Dawn

Dare to listen for the music
Slová význam: Odváža na počúvanie hudby
Keep on following the star
Slová význam: Ďalej po hviezda
Morning can't be far
Slová význam: Ráno nie je ďaleko
Dream on
Slová význam: Sen o

There's not a valley deep enough that He can't lead you through
Slová význam: Nie je dosť hlboko, že on nemôže viesť vás cez údolie
He'll walk with you, walk the roughest roads with you
Slová význam: On bude prechádzka s vami, najtvrdších cestách s vami
No mountain ever rose so high that you can't climb with Him
Slová význam: Žiadna hora niekedy zdvihol tak vysoko, že sa nedá vyliezť s ním
And stand up tall, stand and look down on it all
Slová význam: A postaviť vysoký, štát a pozerať sa na to všetko

Dream on when the world just doesn't believe
Slová význam: SNI dál, keď svet jednoducho neveria
God has promised never to leave you alone
Slová význam: Boh sľúbil nikdy nechať samotnej
Dream on, follow hope wherever it leads
Slová význam: Sen o, nasledovať nádej, všade tam, kde to vedie
For in the seed of dreams there's promise of the dawn
Slová význam: Pre v semene snov je sľub Dawn

Dare to listen for the music
Slová význam: Odváža na počúvanie hudby
Keep on following the star
Slová význam: Ďalej po hviezda
Morning can't be far
Slová význam: Ráno nie je ďaleko
Dream on
Slová význam: Sen o

Dare to listen for the music
Slová význam: Odváža na počúvanie hudby
Keep on following the star
Slová význam: Ďalej po hviezda
Morning can't be far
Slová význam: Ráno nie je ďaleko
Dream on, dream on, dream on
Slová význam: SNI dál, sen o, sen o
Dream On-17 (Sen o 17) Texty