A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down on the Street-2 (Dole na ulici 2) Texty

Umelci: Adam Green (Adam zelená)

Albumu: Gemstones-1 (Drahokamy-1)

Down on the street there's a police attack
Slová význam: Dole na ulici, nie je útoku polície
And you've got to find out
Slová význam: A máš zistiť
So you suck on a cranberry candy
Slová význam: Takže ste cicať na brusnicovou sladkosti
They look so sad when you call 911
Slová význam: Vyzerajú tak smutné, keď budete volať 911
But you've got to report them for
Slová význam: Ale musíš nahlásiť na
Criminal classification
Slová význam: Klasifikácii trestného

What can I do? White light turns into blue
Slová význam: Čo dokáže? Biele svetlo sa zmení modré
You know it's easy, so very easy
Slová význam: Viete, že je to jednoduché, tak veľmi ľahko
I'm in trouble like a dirty stinking jew
Slová význam: Ja som v průšvih ako špinavý Žid páchnuce

Pepe Le Pew singing 'What can I do?'
Slová význam: Pepe Le Pew spieva, "Čo môžem urobiť?"
Still I go on vacations
Slová význam: Stále ísť na prázdniny
And act like the queen of injustice
Slová význam: A správať sa ako kráľovná nespravodlivosti

And the girl on the subway who sleeps on her back
Slová význam: A dievča v metre, ktorí spia na chrbte
And she's got to relax
Slová význam: A ona má na odpočinok
When I speak of the pleasures of silence
Slová význam: Keď hovorím o potešenie z ticha

I want to play, who threw my toys away
Slová význam: Chcem si hrať, kto zahodil svoje hračky
And gave me coffee, who wants some coffee?
Slová význam: A dal mi kávu, kto chce kafe?
I'm in business on the wrong side of your bay
Slová význam: Ja som vo firme na zlej strane vášho Bay

My heart be still, white light deploy at will
Slová význam: Moje srdce stále, biele svetlo rozmiestniť podľa ľubovôle
My little brother, I want another
Slová význam: Môj malý brat, chcem, another
Come together now for one enchanting thrill
Slová význam: Teraz sa spojili pre jeden očarujúce vzrušenie
Down on the Street-2 (Dole na ulici 2) Texty