A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down Home Town (Down Home Town) Texty

Umelci: Electric Light Orchestra (Electric Light Orchestra)

Albumu: Eldorado/Face the Music (Eldorado a tvár hudby)

The world outside don't like us much,
Slová význam: Svet mimo nás nepáči moc,
'Cause they ain't got our classy touch,
Slová význam: 'Cause ich nemáš náš elegantný dotykový
But they ain't good enough to breathe,
Slová význam: Ale nie je dosť dobrý, dýchať,
This towns good air we make 'em leave.
Slová význam: Túto mestách vzduchu urobíme 'em opustiť.

[Chorus:]
Slová význam: [Chorus:]
But it's no, no, no, you really can't do that,
Slová význam: Ale to je nie, nie, nie, si naozaj nemôže robiť, že
No, no, no, down home town.
Slová význam: Nie, nie, nie, dole rodného mesta.

No monkey business in this town,
Slová význam: Žiadne obchodné opice v tomto meste
Well who do you think you're pushing round,
Slová význam: No kto si myslíte, že ste si tlačí bicykel,
This towns respectable and clean,
Slová význam: Túto mestách, slušný a čistý,
Just look around you'll see what I mean.
Slová význam: Len sa pozrite okolo seba, uvidíte, čo mám na mysli.

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

Down home town, down home town,
Slová význam: Dole rodného mesta, dole rodného mesta,

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

We got the best town band around,
Slová význam: Máme najlepšie mesto pásmo okolo,
Just listen to their crazy sound.
Slová význam: Stačí si vypočuť ich šialený zvuk.
When they get hot they gonna blow,
Slová význam: Keď sa dostanú teplé sa buchne,
You see them winnin' every show.
Slová význam: Môžete vidieť winnin' každej show.
Down home town, down home town [Repeat]
Slová význam: Dole rodného mesta, dole rodného mesta [Opakovať]

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

Look out
Slová význam: Pozrite sa
Down Home Town (Down Home Town) Texty

Ďalšie albumy od Electric Light Orchestra