A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Down Here-6 (Sa tu-6) Texty

Umelci: Twiztid (Twiztid)

Albumu: The Darkness-2 (Tma-2)

Your world embraces beauty while shunning ugly
Slová význam: Váš svet zahŕňa krásy, zatiaľ čo vyhýbanie škaredá
My kind remains beneath you while your world remains above me
Slová význam: Môj typ zostáva pod vami, zatiaľ čo váš svet zostáva nado mnou
Feeling I'm on pause - my mind state, yo it shoves me
Slová význam: Cítil som na pauza - môj stav mysle, yo sa zasunie mi
Hate me or love me, I feel like I'm back in recovery
Slová význam: Ma nenávidia alebo milujú mňa, mám pocit, že som späť v zotavenie
Time to stand up, man up from sad state
Slová význam: Čas postaviť, muž z smutný stav
And walk like an animal amongst the primates
Slová význam: A chodí ako zviera, okrem primátov
And talk like a cannibal ready to eat those
Slová význam: A hovoriť ako kanibal hotová tých
Who stand in the way of the new maze in the end days
Slová význam: Ktorí stoja v ceste nové bludisko koniec dní

I come from a place where the dark hides
Slová význam: Pochádzam z miesta, kde sa skrýva TME
While you starve for the light like illuminated apartheid
Slová význam: Kým budete hladovať pre svetlo ako svetelné apartheidu
We all are wicked, check the archives
Slová význam: Všetci sú bezbožní, pozrite sa do archívu
Spread like sickness, I don't need a fix
Slová význam: Šíriť ako choroba, nepotrebujem fix
It's another something creeping up into all minds
Slová význam: Je to ďalší niečo plazivej hore do všetkých mysle
Please forgive us, we tend to gather in dark times
Slová význam: Prosím, odpustite nám, máme tendenciu zhromažďovať temné časy
Can I get a witness too, it's been falling from my eyes
Slová význam: Môžem dostať svedka, boli pádu z mojich očí
Just wanna die when the lights shine
Slová význam: Len chcem umrieť, keď svetlá topánok

Down here
Slová význam: Tu dole
This is the only life that we know
Slová význam: To je jediný život, vieme
Down here
Slová význam: Tu dole
We tell 'em everywhere that we go
Slová význam: Sme 'em povedať všade, ktoré ideme
Down here
Slová význam: Tu dole
You know we read the darkness to love
Slová význam: Viete, že čítame tmy milovať
Down here
Slová význam: Tu dole

Down here
Slová význam: Tu dole
This is the only life that we know
Slová význam: To je jediný život, vieme
Down here
Slová význam: Tu dole
We tell 'em everywhere that we go
Slová význam: Sme 'em povedať všade, ktoré ideme
Down here
Slová význam: Tu dole
You know we read the darkness to love
Slová význam: Viete, že čítame tmy milovať
Down here
Slová význam: Tu dole

To the psychos, skitzos, freeks shows, and creeps
Slová význam: Psycho, skitzos, freeks show a naskakuje husia koža
We bring the underground back to life and give it heartbeat
Slová význam: Prinášame v podzemí späť k životu a jej tep
Reason to be strong, last long, and hold on
Slová význam: Dôvod byť silný a trvať dlho držať
While other motherfuckers who claim it, they came and passed on
Slová význam: Zatiaľ čo ostatné zmrdi, ktorí tvrdia, že prišli a odovzdané
We the original, pedigree, thoroughbred
Slová význam: Sme pôvodné, rodokmeň, plnokrvník
OG, diemuthafuckadie, rock the dead
Slová význam: OG, diemuthafuckadie, rock mŕtvych
Siamese twins, crimson guard, new elite
Slová význam: Siamské dvojčatá, crimson stráž, nová elita
Ready for war - nocturnal, bitches
Slová význam: Pripravené na vojnu - nočné, suky
We don't sleep
Slová význam: Sme nespi

We took the road that are less traveled
Slová význam: Sme sa na ceste, ktoré sú menej cestoval
And unraveled the code
Slová význam: A rozpadli kód
They want lock and it load, like it's a gun battle
Slová význam: Chcú zámok a zaťaženie, ako je prestrelke
It showed everyone I suppose
Slová význam: Ukázalo sa, všetkým myslím
Exactly how to get here and survive down below
Slová význam: Presne tak, ako sa sem dostať a prežiť dole pod
But instead most of those chose to find the light
Slová význam: Ale namiesto toho sa rozhodol, že väčšina z tých nájsť svetlo
And I suppose it'd be alright if they were standing here tonight
Slová význam: A predpokladám, že to bude v poriadku ak oni stáli tu dnes večer
But they ain't want to listen like I had static on the mic
Slová význam: Ale nie je chcú počúvať, ako som mal statickú na mic
But that was just a sign of their spite
Slová význam: Ale to bolo len znamenie ich napriek
I had to sit and think about betrayal and I died
Slová význam: Musel som sedieť a premýšľať o zrade a zomrel
At least a little piece of me was twisted up inside
Slová význam: Aspoň malý kúsok zo mňa bola stočené dovnútra
And I don't mean Twiztid up like contacts and knives
Slová význam: A ja nechcem Twiztid ako kontakty a nože
I mean twisted, like damn, all that was a lie?
Slová význam: Myslím, že skrútený, ako zatraceně, všetko, čo je lož?
Like damn, no more homies by my side?
Slová význam: Ako sakra, žiadne ďalšie homies po mojom boku?
No more happenings of anything, and I broke down despite
Slová význam: Žiadne ďalšie udalosti nič a tváril aj napriek
I know I said it was forever until the day that we died
Slová význam: Viem, že som povedal, to bolo navždy, až do dňa, že sme zomreli
But I never thought you'd be the reason we'd have to fight to survive
Slová význam: Ale nikdy by byť dôvod, prečo by sme museli bojovať o prežitie
But everybody gathered, and they all stood by our side
Slová význam: Ale všetci zhromaždili, a všetci stáli na našej strane
And that's the reason we're never leaving what they've designed
Slová význam: A to je dôvod, prečo nikdy Odchádzame, čo pre vás pripravili
Something even greater than anything you can find
Slová význam: Niečo ešte väčšie ako čokoľvek, čo môžete nájsť
And down here is the only place it survives
Slová význam: A tu je jediné miesto, kde to prežije

Down here
Slová význam: Tu dole
This is the only life that we know
Slová význam: To je jediný život, vieme
Down here
Slová význam: Tu dole
We tell 'em everywhere that we go
Slová význam: Sme 'em povedať všade, ktoré ideme
Down here
Slová význam: Tu dole
You know we read the darkness to love
Slová význam: Viete, že čítame tmy milovať
Down here
Slová význam: Tu dole

Down here we sing of dark things, the other side of normal
Slová význam: Tu dole spievame temné veci, na druhej strane normálne
Dressed for death in suit and ties - bitches, keep it formal
Slová význam: Oblečený za smrť v obleku a kravaty - sučky, nech si to formálne
Sleep the night away in caskets and graves
Slová význam: Spať v noci v rakvy a hroby
And awaken from their slumber each
Slová význam: A prebudiť zo svojho spánku
And every time the song plays
Slová význam: A zakaždým, keď sa hrá pieseň
You see us crawling from the ground like a Romero flick
Slová význam: Uvidíte nás prechádzať od zeme ako Romero pohybom
Contaminating up the top side, we stay sick
Slová význam: Kontaminujúcich do hornej strane, zostaneme chorých
There is no cure, vaccines, so they quarantine
Slová význam: Neexistuje žiadny liek, vakcíny, tak oni karantény
Our inner being and label each and all of us the enemy
Slová význam: Nášho vnútorného bytia a označiť každý a každý z nás nepriateľ

Down here
Slová význam: Tu dole
This is the only life that we know
Slová význam: To je jediný život, vieme
Down here
Slová význam: Tu dole
We tell 'em everywhere that we go
Slová význam: Sme 'em povedať všade, ktoré ideme
Down here
Slová význam: Tu dole
You know we read the darkness to love
Slová význam: Viete, že čítame tmy milovať
Down here
Slová význam: Tu dole
Down Here-6 (Sa tu-6) Texty Down Here-6 (Sa tu-6) Texty-2 Down Here-6 (Sa tu-6) Texty-3
Táto stránka je navrhnutá tak, aby poskytovala texty piesní Sa tu-6, ktoré sa zhromažďujú v albume Tma-2 vytvorenom speváčkou Twiztid. Môžete si prečítať nasledujúcu textovú verziu Sa tu-6. Ak máte záujem o ďalšie skladby v tom istom albume, kliknite prosím Sa tu-6. Ak chcete nájsť komplexný zoznam albumov od rovnakého speváka, stačí kliknúť na Twiztid. Ak máte radi také texty piesní, môžete pridať túto stránku do svojho obľúbeného. Pre väčšie pohodlie si môžete stiahnuť aj verziu obrázka Sa tu-6, ktorá sa má vytlačiť, alebo ju môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom e-mailu, Twitteru, Instagram, Pinterestu, Googlu, Reddit, VK atď. Na konci tejto stránky uvidíte texty piesní Sa tu-6 v ďalších 42 jazykoch vrátane arabčiny, českého, Dánskeho, nemeckého, gréckeho, fínskeho, francúzskeho, hebrejského, maďarského, talianskeho, japončiny, kórejčiny, holandského, nórskeho, poľského, portugalského, rumunského, ruského, thajského, atď. Na jednej strane napíšte nám, ak potrebujete texty piesní vo verzii PDF alebo chcete stiahnuť MP3 z Sa tu-6 zadarmo. Na druhej strane, ak viete o iných piesňach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto albume, neváhajte nás kontaktovať. Budeme ju zahrnúť počas ďalšej aktualizácie našej databázy.