A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Don't Ask Me About a Woman (Nepýtajte sa ma o žene) Texty

Umelci: Easton Corbin (Easton Corbin)

Albumu: Easton Corbin-1 (Easton Corbin-1)

I was sittin' with him on his front porch swing
Slová význam: Som bol sedel "s ním na jeho verande hojdačka
Soaking up wisdom and Grandma's sweet tea
Slová význam: Pohlcuje múdrosti a sladký čaj Babičkine
Listening to his stories, man, he'd done it all
Slová význam: Počúvať jeho historky, muž, on robil všetko
His tour in the Army and his wilder days
Slová význam: Jeho turné v armáde a jeho divokejšie dni
Raising my daddy and bailing his hay
Slová význam: Zvyšovanie môj otec a lžícování jeho seno
He cut off a twist of tobacco, stuck it in his jaw
Slová význam: On odrezal twist tabaku, uviazol v jeho čeľuste
Cocked back his hat with a sideways grin and
Slová význam: Naklonil späť svoj klobúk, s úsmevom, bokom a
Gave me that ole wink
Slová význam: Mi dal tento ole wink
He said, I can tell you something 'bout most anything
Slová význam: Povedal: môžem vám povedať niečo "bout najviac čokoľvek

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
But don't ask me about a woman
Slová význam: Ale nepýtajte sa ma o žene
All I know is boy they're something
Slová význam: Všetko čo viem je chlapec, to je niečo
They're tender and they're tough
Slová význam: Sú to ponuky, a oni sú ťažké
Can break it down and lift you up
Slová význam: Môžete vyraziť a zdvihnúť vás
Don't ask me about a woman
Slová význam: Nepýtajte sa ma o žene
That's some complicated stuff
Slová význam: To je nejaké zložité veci
They ain't made to figure out
Slová význam: Urobili nie je zistiť
They're just made to love
Slová význam: Urobili ste len láska

He said, boy I've lived nearly eighty years
Slová význam: Povedal chlapec som žil takmer osemdesiat rokov
There's a lot of know how, between these ears
Slová význam: Tam je veľa poznať ako medzi tieto uši
But when it comes to your grandma
Slová význam: Ale keď príde na vaše babička
I'm still your age
Slová význam: Som stále váš vek
It took me a long, long time to learn
Slová význam: Trvalo mi dlho, čas sa učiť
Loving a woman is full of left turns
Slová význam: Milujúci ženu je plný doľava otočí
The more they change, the more they stay the same
Slová význam: Čím viac sa zmeniť, tým viac zostávajú rovnaké
Son, it's been that way since the beginning of time
Slová význam: Syn, bolo to tak od začiatku času
We're behind the wheel but just along for the ride
Slová význam: Sme za volantom, ale len spoločne pre jazdy

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

Fast forward ten years it's Saturday night
Slová význam: Rýchly posun vpred 10 rokov je to v sobotu večer
She's changed three times, says her hair ain't right
Slová význam: Ona sa zmení trikrát, hovorí, že vlasy nie je v poriadku
My mind reels back to the time and place
Slová význam: Moja myseľ navijaky späť na miesto a čas
When I heard my grandpa say
Slová význam: Keď som počul môj dedo povedal

Don't ask me about a woman
Slová význam: Nepýtajte sa ma o žene
Boy, that's some complicated stuff
Slová význam: Chlapec, to je nejaké zložité veci
They ain't made to figure out
Slová význam: Urobili nie je zistiť
They're just made to love
Slová význam: Urobili ste len láska
Now I know what he's talkin' about
Slová význam: Teraz viem, že to, čo on je Talkin "o
They're just made to love
Slová význam: Urobili ste len láska
Don't Ask Me About a Woman (Nepýtajte sa ma o žene) Texty Don't Ask Me About a Woman (Nepýtajte sa ma o žene) Texty-2
Táto stránka je navrhnutá tak, aby poskytovala texty piesní Nepýtajte sa ma o žene, ktoré sa zhromažďujú v albume Easton Corbin-1 vytvorenom speváčkou Easton Corbin. Môžete si prečítať nasledujúcu textovú verziu Nepýtajte sa ma o žene. Ak máte záujem o ďalšie skladby v tom istom albume, kliknite prosím Nepýtajte sa ma o žene. Ak chcete nájsť komplexný zoznam albumov od rovnakého speváka, stačí kliknúť na Easton Corbin. Ak máte radi také texty piesní, môžete pridať túto stránku do svojho obľúbeného. Pre väčšie pohodlie si môžete stiahnuť aj verziu obrázka Nepýtajte sa ma o žene, ktorá sa má vytlačiť, alebo ju môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom e-mailu, Twitteru, Instagram, Pinterestu, Googlu, Reddit, VK atď. Na konci tejto stránky uvidíte texty piesní Nepýtajte sa ma o žene v ďalších 42 jazykoch vrátane arabčiny, českého, Dánskeho, nemeckého, gréckeho, fínskeho, francúzskeho, hebrejského, maďarského, talianskeho, japončiny, kórejčiny, holandského, nórskeho, poľského, portugalského, rumunského, ruského, thajského, atď. Na jednej strane napíšte nám, ak potrebujete texty piesní vo verzii PDF alebo chcete stiahnuť MP3 z Nepýtajte sa ma o žene zadarmo. Na druhej strane, ak viete o iných piesňach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto albume, neváhajte nás kontaktovať. Budeme ju zahrnúť počas ďalšej aktualizácie našej databázy.