A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do You Know What It Means to Miss New Orleans?-5 (Viete, čo to znamená nechať ujsť New Orleans? -5) Texty

Umelci: Ron Holloway (Ron Holloway)

Albumu: Groove Update (Aktualizácia programu Groove)

Do you know what it means to miss New Orleans
Slová význam: Viete, čo to znamená nechať ujsť New Orleans
And miss it each night and day
Slová význam: A chýba mi to každý deň a noc
I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger
Slová význam: Viem, že nie som zlý, ten pocit je stále silnejší
The longer I stay away
Slová význam: Už som sa drž

Miss the moss-covered vines, tall sugar pines
Slová význam: Miss machom viniča, vysoký cukor pines
Where mockingbirds used to sing
Slová význam: Kde mockingbirds použil spievať
I'd love to see that old lazy Mississippi
Slová význam: Chcela by som vidieť, že staré lenivé Mississippi
Hurrying into Spring
Slová význam: Ponáhľal do jari

The moonlight on the bayou
Slová význam: Mesačný svit v zátoke
A Creole tune that fills the air
Slová význam: Kreolskej melódiu, ktorá vypĺňa vzduch
I dream about magnolias in bloom
Slová význam: Snívam o tom magnólie v kvete
And I'm wishin' I was there
Slová význam: A som wishin', bol som tam

Do you know what it means to miss New Orleans
Slová význam: Viete, čo to znamená nechať ujsť New Orleans
When that's where you left your heart
Slová význam: Ak je to, kde ste opustil svoje srdce
And there's one thing more, I miss the one I care for
Slová význam: A je tu jedna vec viac, cnie sa mi je jedno, pre
More than I miss New Orleans
Slová význam: Viac, než som si ujsť New Orleans
Do You Know What It Means to Miss New Orleans?-5 (Viete, čo to znamená nechať ujsť New Orleans? -5) Texty