A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do You Have It in Your Heart (Máte to vo svojom srdci) Texty

Umelci: Debbie Gibson (Debbie Gibson)

Albumu: Body Mind Soul (Tele mysli duša)

Baby all the songs
Slová význam: Detské piesne
On the radio
Slová význam: V rádiu
Seems they're playin' too fast
Slová význam: Zdá sa, hraju "príliš rýchlo
Or they're playin' too slow
Slová význam: Alebo oni, hraju "príliš pomaly
Nothin' seems right
Slová význam: Nothin "sa zdá v poriadku
Since you walked out of my life
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že ste odišiel z môjho života
Love's a lost feeling
Slová význam: Láska je stratený pocit
That cuts just like a knife in my heart
Slová význam: Mäso ako nôž do srdca
Darlin' emptiness surrounds me now
Slová význam: Miláčik "prázdnoty obklopuje ma teraz
And chains are all around me tonight
Slová význam: A reťaze sú všade okolo mňa dnes večer
And I'm bound to your love
Slová význam: A som viazaný na lásku
But when push comes to shove
Slová význam: Ale keď push príde do tuhého
It seems just like an endless fight
Slová význam: Zdá sa, že rovnako ako nekonečný boj
So tell me
Slová význam: Tak mi povedz

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
Do you have it in your heart?
Slová význam: Máte to vo svojom srdci?
To give another try before we say goodbye to love
Slová význam: Dať iný pokúsi skôr, než sa rozlúčime sa milovať
So that we can try again baby
Slová význam: Tak, že môžeme skúsiť znova baby
Do you have it in your heart?
Slová význam: Máte to vo svojom srdci?
Am I losin' my mind?
Slová význam: Som ja losin' mojej mysle?
Maybe I was too blind to see
Slová význam: Možno som príliš slepí k téme
That our love could ever end
Slová význam: Že naša láska môže niekedy skončiť
But baby if you have it in your heart
Slová význam: Ale baby, máte vo svojom srdci
You will never part from me
Slová význam: Sa nikdy časť odo mňa

Just the other night
Slová význam: Len v noci
At the movie show
Slová význam: Film show
I saw you from a distance
Slová význam: Videl som ťa z diaľky
But you didn't know
Slová význam: Ale ste nevedeli
Though time has passed,
Slová význam: Aj keď uplynul čas,
I can still read your face
Slová význam: Stále čítam tvoju tvár
I could tell that girl,
Slová význam: Mohol by som povedať, že dievča
She made you feel so out of place
Slová význam: Ona sa budete cítiť tak mimo misu
Boy I know
Slová význam: Chlapec ja viem
Though we said goodbye forever I know
Slová význam: Keď sme si povedali zbohom navždy viem
We could never let our dreams die
Slová význam: Sme mohli nikdy nechať naše sny zomrieť
'Cause I'm looking around
Slová význam: Pretože ja hľadám v okolí
I don't like what I found
Slová význam: Nemám rád, čo som našiel
Boy won't you look me in the eye
Slová význam: Chlapec si nevyzerá ma v oku
And tell me
Slová význam: A povedzte mi

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

Let's put our pride aside
Slová význam: Poďme dať naše hrdosť stranou
And try to be strong
Slová význam: A snažím sa byť silná
So we can put the pieces back
Slová význam: Takže môžeme dať kúsky späť
Where they belong
Slová význam: Tam, kam patria
Baby I'm losin' sleep
Slová význam: Baby, ja som losin' spánku
And I'll be losin' much more
Slová význam: A ja budem losin' oveľa viac
If you don't walk back
Slová význam: Ak nechcete chodiť späť
Through my heart's door
Slová význam: Moje srdce dverí
Do You Have It in Your Heart (Máte to vo svojom srdci) Texty Do You Have It in Your Heart (Máte to vo svojom srdci) Texty-2