A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do the Same Thing (To isté) Texty

Umelci: Eleven (Jedenásť)

Albumu: Carolina County Ball (Karolína County loptu)

Crazy little woman go down, go down, go down, go down
Slová význam: Crazy little žena ísť dole, ísť dole, ísť, ísť nadol
Down to where the honey is sweet
Slová význam: Až keď je sladký med
Hey sweet baby go round, go round, go round, go round
Slová význam: Hej sladké dieťa prejsť kole, ísť okolo, ísť okolo, obchádzať
Got to knock me off my feet
Slová význam: Mám zraziť ma nohy
Lord I got the fever
Slová význam: Pane, som dostal horúčku
Stop just 'fore I die
Slová význam: Zastaviť len "preto zomriem
....No, do the same thing!
Slová význam: .... Nie, to isté!
Do the same thing!
Slová význam: Urobiť to isté!

Hey little mama don't fall, fall, fall, fall
Slová význam: Hej malý mama nie jeseň jeseň, jeseň, jeseň
Baby I'm depending on you
Slová význam: Baby som sa spoliehať na vás
Yeah, hey sweet woman you call me, call me, call me, call
Slová význam: Áno, hej sladké žena, Zavolaj mi, Zavolaj mi, Zavolaj mi, volajte
For anything you want me to do
Slová význam: Na čokoľvek chceš robiť
Lord I got the fever
Slová význam: Pane, som dostal horúčku
Stop just 'fore I die
Slová význam: Zastaviť len "preto zomriem
....No, do the same thing!
Slová význam: .... Nie, to isté!
Do the same thing!
Slová význam: Urobiť to isté!
Oh hey!
Slová význam: Ach hej!

All right
Slová význam: v poriadku
Crazy little woman go down, go down, go down, go down
Slová význam: Crazy little žena ísť dole, ísť dole, ísť, ísť nadol
Down to where the honey is so sweet
Slová význam: Až tam, kde je tak sladký med
Listen sweet lady go round, go round, go round, go round
Slová význam: Vypočujte si sladké dáma ísť kolo, ísť okolo, ísť okolo, obchádzať
Got to knock me off my feet
Slová význam: Mám zraziť ma nohy
I say Lord I got the fever
Slová význam: Hovorím, pane, som dostal horúčku
Won't just stop 'fore I die
Slová význam: Jednoducho nezastaví "preto zomriem
....No, do the same thing!
Slová význam: .... Nie, to isté!
Oh, do the same thing!
Slová význam: Ach, to isté!
Yeah, do the same thing!
Slová význam: Áno, urobiť to isté!
Oh, do the same thing!
Slová význam: Ach, to isté!
Yeah, do the same thing!
Slová význam: Áno, urobiť to isté!
Oh, do the same thing!
Slová význam: Ach, to isté!
Yeah, the same thing!
Slová význam: Áno, to isté!

Oh yeah
Slová význam: áno
Do the Same Thing (To isté) Texty Do the Same Thing (To isté) Texty-2 Do the Same Thing (To isté) Texty-3 Do the Same Thing (To isté) Texty-4