A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do the Damn Thing (Zatraceně vec) Texty

Umelci: Rupee (Rupia)

Albumu: 1 on 1 (1 na 1)

[Verse 1]
Slová význam: [Verše 1]
Outside inside
Slová význam: Zvonku dovnútra
De place it ram
Slová význam: De umiestniť ram
Dance floor tight
Slová význam: Tanečný parket tesné
But we don't give a damn
Slová význam: Ale sme fuk
Man hold yuh gal
Slová význam: Muž drží yuh gal
And gal hold yuh man
Slová význam: A gal yuh muž
And do the damn thing
Slová význam: A tú vec
Do the damn thing
Slová význam: Zatraceně vec

Pop dat kris
Slová význam: Pop dat kris
No work tomorrow and you know i ain't driving
Slová význam: Zajtra o žiadnu prácu a viete, že som nie je riadenie
Excuse me miss
Slová význam: Prepáčte, slečna
Tell me what's your name and tell me what your drinking
Slová význam: Povedz mi, aké je vaše meno, a povedzte mi, aké sú vaše pitie
No sleep tonight
Slová význam: Bez spánku, večer
Party's going on till six in the morning
Slová význam: Strany sa deje až šesť ráno
The dance floor's tight
Slová význam: Tanečný parket je tesný
Just the way we like it everybody's jumpin
Slová význam: Presne tak, ako chceme všetci je skákani

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
Get yo freak on
Slová význam: Kúpte freak
Do what you want
Slová význam: Robiť, čo chcete
Gal move yuh waist
Slová význam: Holka ťah yuh pás
Give man a taste
Slová význam: Človeku chuť

Get yo freak on
Slová význam: Kúpte freak
Do what you want
Slová význam: Robiť, čo chcete
Mash up de place
Slová význam: Mash hore de miesto
Give me a taste
Slová význam: Daj mi chuti

Verse 2
Slová význam: Verš 2
Outside inside
Slová význam: Zvonku dovnútra
De place it ram
Slová význam: De umiestniť ram
Dance floor tight
Slová význam: Tanečný parket tesné
But we don't give a damn
Slová význam: Ale sme fuk
Man hold yuh gal
Slová význam: Muž drží yuh gal
And gal hold yuh man
Slová význam: A gal yuh muž
And do the damn thing
Slová význam: A tú vec
Do the damn thing
Slová význam: Zatraceně vec

Outside inside
Slová význam: Zvonku dovnútra
De place it ram
Slová význam: De umiestniť ram
Dance floor tight
Slová význam: Tanečný parket tesné
But we don't give a damn
Slová význam: Ale sme fuk
Man hold yuh gal
Slová význam: Muž drží yuh gal
And gal hold yuh man
Slová význam: A gal yuh muž
And do the damn thing
Slová význam: A tú vec
Do the damn thing
Slová význam: Zatraceně vec

The sun is up
Slová význam: Slnko sa
After the show it is the after party
Slová význam: Po show je after party
It don't stop
Slová význam: Nechcem stop
Everyting nice and we feelin irie
Slová význam: Čokoľvek pekné a feelin irie
We don't care
Slová význam: Nemáme starostlivosti
Nobody wants this session to end
Slová význam: Nikto nechce, že túto reláciu do konca
People everywhere
Slová význam: Ľudia všade na svete
Tomorrow night you know we'll do the same thing again
Slová význam: Zajtra večer viete, že budeme robiť rovnakú vec znovu

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

[Bridge]
Slová význam: [Most]
Gal move your waist
Slová význam: Gal pohybovať pása
Wine all around and mash up de place
Slová význam: Víno všade okolo a mash hore de miesto
Deal wid de case
Slová význam: Vysporiadať wid de prípad
When i see you gal you put a smile upon my face
Slová význam: Keď ťa vidím gal vám vykúzli úsmev na tvári
Inside de club
Slová význam: Vnútri de club
Sippin on hip, carib, banks & bub
Slová význam: My sippin na boku, Caribe, banky & bub
Bass like a sub
Slová význam: Bass ako sub
Hip hip, soca sweet rub a dub
Slová význam: Hip hip, soca sladké rub dub

C[horus 4x]
Slová význam: C [horus 4 x]
Do the Damn Thing (Zatraceně vec) Texty Do the Damn Thing (Zatraceně vec) Texty-2