A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do I Disappoint You (To vás sklamať) Texty

Umelci: Rufus Wainwright (Rufus Wainwright)

Albumu: Release the Stars (Uvoľnenie hviezdy)

Do I disappoint you, in just being human?
Slová význam: To vás sklamať v len ľudské bytosti?
And not one of the elements that you can light your cigar on
Slová význam: A ani jeden z prvkov, ktoré môžete svetlo vaše cigary na
Why does it always have to be fire?
Slová význam: Prečo sa vždy musí byť oheň?
Why does it always have to be brimstone?
Slová význam: Prečo to vždy musí byť síra?
Desire
Slová význam: Túžba
Cool this body down
Slová význam: Toto telo ochladzovať

Do I disappoint you, in just being lonely?
Slová význam: To som vás sklamať, len sa osamelý?
And not one of the elements that you can call your one and only
Slová význam: A ani jeden z prvkov, že môžete volať svoje a len
Why does it always have to be water?
Slová význam: Prečo sa vždy musí byť voda?
Why does it always have to be holy wine?
Slová význam: Prečo to vždy musí byť sväté víno?
Destruction
Slová význam: Zničenie
Of all mankind
Slová význam: Celého ľudstva

And do I disappoint you?
Slová význam: A to vás sklamať?
Do I disappoint you in just being like you?
Slová význam: To vás sklamať v zrovna ako vy?

Tired of being the reason the road has a shoulder
Slová význam: Unavený z bytia dôvod cesty má rameno
And it could be argued, why they all return to the order
Slová význam: A mohlo by sa argumentovať, prečo sa všetci vrátia na objednávku
Why does it always have to be chaos?
Slová význam: Prečo to vždy má chaos?
Why does it always have to be wanderlust?
Slová význam: Prečo to vždy musí byť wanderlust?
Sensational
Slová význam: Senzačný
I'm gonna smash your bloody skull
Slová význam: Idem rozbiť krvavú lebku
'Cause, baby, no, you can't see inside
Slová význam: 'Cause, baby, nie, nemôžete vidieť dovnútra
No, baby, no, you can't see my soul
Slová význam: No, baby, nie, nemôžete vidieť moju dušu

Do I disappoint you?
Slová význam: To vás sklamať?
Do I disappoint you?
Slová význam: To vás sklamať?
Do I Disappoint You (To vás sklamať) Texty