A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Days of Wine and Roses-1 (Dni vína a ruží-1) Texty

Umelci: Ella Fitzgerald (Ella Fitzgerald)

Albumu: The Leopard Lounge Presents Ella Fitzgerald: The Leopard Years (Leopard Lounge predstavuje Ella Fitzgerald: Leopard rokov)

The days of wine and roses laugh and run away like a child at play
Slová význam: Dni vína a ruží smiať a utekať ako dieťa pri hre
Through a meadowland toward a closing door
Slová význam: Cez lúky na zatváranie dverí
A door marked "nevermore" that wasn't there before
Slová význam: Dvere označené "nevermore", ktorý nebol to tam pred

The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories
Slová význam: Osamelé noci zverejňuje len absolvovanie vánok, plný spomienok
Of the golden smile that introduced me to
Slová význam: Zlatý úsmev, že ma na
The days of wine and roses and you
Slová význam: Dni vína a ruží a

(The lonely night discloses) just a passing breeze filled with memories
Slová význam: (Zverejňuje osamelé noci) len okolo hračka plná spomienok
Of the golden smile that introduced me to
Slová význam: Zlatý úsmev, že ma na
The days of wine and roses and you
Slová význam: Dni vína a ruží a
Days of Wine and Roses-1 (Dni vína a ruží-1) Texty

Ďalšie albumy od Ella Fitzgerald