A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Days of Our Wives (Dní od našich manželiek) Texty

Umelci: Roger Miller-1 (Roger Miller-1)

Albumu: Roger Miller-2 (Roger Miller-2)

She watches the soaps and pins all her hopes and her dreams
Slová význam: Ona hodinky mydla a špendlíky všetky svoje nádeje a sny, jej
She lets her mind drift with the scripts that unfold on the screen
Slová význam: Ona nechá jej myseľ drift skripty, ktoré rozbalovali na obrazovke

She can't live like they live but each day she sits there and tries
Slová význam: Ona nemôže žiť, ako žijú, ale každý deň, ona tam sedí a snaží
Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Slová význam: Ako piesky cez presýpacie hodiny, takže sú dni našich manželiek

One life to live, one heart to give to her man
Slová význam: Jeden život žiť, jedno srdce, aby jej človek
She's raising her babies and doing the best that she can
Slová význam: Ona je zvyšovanie jej deti a robil to najlepšie, čo vie

So she watches the soaps and sometimes just sits there and cries
Slová význam: Tak ona hodinky mydla a niekedy len sedí a plače
Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Slová význam: Ako piesky cez presýpacie hodiny, takže sú dni našich manželiek

So fly away heart on the wings of make believe things
Slová význam: Tak letieť preč srdce na krídlach robiť veriť veci
It's nice to pretend and maybe cry at the end
Slová význam: Je to pekné predstierať, a možná plakat na konci

So she watches the soaps and sometimes just sits there and cries
Slová význam: Tak ona hodinky mydla a niekedy len sedí a plače
Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Slová význam: Ako piesky cez presýpacie hodiny, takže sú dni našich manželiek

Like sands through the hourglass, so are the days of our wives
Slová význam: Ako piesky cez presýpacie hodiny, takže sú dni našich manželiek
Days of Our Wives (Dní od našich manželiek) Texty

Ďalšie albumy od Roger Miller-1