A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dancing Queen-4 (Dancing Queen-4) Texty

Umelci: Ronnie Aldrich (Ronnie Aldrich)

Albumu: Reflections/With Love and Understanding (Odrazy / s láskou a porozumením)

You can dance
Slová význam: Môžete tancovať
You can jive
Slová význam: Môžete jive
Having the time of your life
Slová význam: Majú čas svojho života
See that girl
Slová význam: Že dievča
Watch that scene
Slová význam: Sledovať túto scénu
Dig in the dancing queen
Slová význam: Zakopať Tancujúci kráľovná

Friday night and the lights are low
Slová význam: V piatok večer a svetlá sú nízke
Looking out for a place to go
Slová význam: Dávajte si pozor na miesto, kam ísť
Where they play the right music
Slová význam: Kde hrať správnu hudbu
Getting in the swing
Slová význam: Dostať do swingu
You come to look for a king
Slová význam: Prídete sa pozrieť na kráľa
Anybody could be that guy
Slová význam: Niekto by mohol byť ten
Night is young and the music's high
Slová význam: Noc je mladá a hudba je vysoko
With a bit of rock music
Slová význam: S trochou rockovej hudby
Everything is fine
Slová význam: Všetko je v poriadku
You're in the mood for a dance
Slová význam: Ste v nálade na tanec
And when you get the chance
Slová význam: A keď sa dostanete šancu

You are the dancing queen
Slová význam: Ste Tancujúci kráľovná
Young and sweet
Slová význam: Malé a sladké
Only seventeen
Slová význam: Len sedemnásť
Dancing queen
Slová význam: Tancujúci kráľovná
Feel the beat from the tambourine
Slová význam: Cítiť rytmus z tamburína
You can dance
Slová význam: Môžete tancovať
You can jive
Slová význam: Môžete jive
Having the time of your life
Slová význam: Majú čas svojho života
See that girl
Slová význam: Že dievča
Watch that scene
Slová význam: Sledovať túto scénu
Dig in the dancing queen
Slová význam: Zakopať Tancujúci kráľovná

You're a teaser, you turn 'em on
Slová význam: Ste teaser, zapnete 'em
Leave 'em burning and then you're gone
Slová význam: Nechať 'em pálenie a potom ste preč
Looking out for another
Slová význam: Dávajte si pozor na ďalšie
Anyone will do
Slová význam: Niekto bude robiť
You're in the mood for a dance
Slová význam: Ste v nálade na tanec
And when you get the chance
Slová význam: A keď sa dostanete šancu

You are the dancing queen
Slová význam: Ste Tancujúci kráľovná
Young and sweet
Slová význam: Malé a sladké
Only seventeen
Slová význam: Len sedemnásť
Dancing queen
Slová význam: Tancujúci kráľovná
Feel the beat from the tambourine
Slová význam: Cítiť rytmus z tamburína
You can dance
Slová význam: Môžete tancovať
You can jive
Slová význam: Môžete jive
Having the time of your life
Slová význam: Majú čas svojho života
See that girl
Slová význam: Že dievča
Watch that scene
Slová význam: Sledovať túto scénu
Dig in the dancing queen
Slová význam: Zakopať Tancujúci kráľovná
Dancing Queen-4 (Dancing Queen-4) Texty Dancing Queen-4 (Dancing Queen-4) Texty-2