A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daddy's Little Girl (Otecko je malá dievča) Texty

Umelci: Eddy Arnold (Eddy Arnold)

Albumu: Standards By Eddy Arnold (Normy Eddy Arnold)

You're the end of the of the rainbow, my pot of gold
Slová význam: Ste na konci dúhy, môj hrniec zlata
You're daddy's little girl to hand and hold
Slová význam: Ste otecko je malá dievča do ruky a držať
A precious gem is what you are
Slová význam: Drahokam je, čo sa
Your mommy's bright and shining star
Slová význam: Vaša mama jasný a žiariace hviezda

You're the spirit of Christmas, my star on the tree
Slová význam: Ty si ducha Vianoc, moja hviezda na stromček
You're the Easter bunny to mommy and me
Slová význam: Ty si Veľkonočný zajačik, mama a ja
You're sugar, you're spice, you're everything nice
Slová význam: Ste cukor, ste korenia, ty si všetko pekné
And you're daddy's little girl
Slová význam: A ty si otecko je malá dievča

Like angels that sing a heavenly thing
Slová význam: Ako anjeli, že spievať niečo nebeské
And you're daddy's little girl
Slová význam: A ty si otecko je malá dievča
Daddy's Little Girl (Otecko je malá dievča) Texty

Ďalšie albumy od Eddy Arnold