A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chalk in the Rain-2 (Krieda v daždi-2) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: No Changin' Us-2 (No Changin' Us-2)

We want it all, we want it now
Slová význam: Chceme, aby všetko to, chceme to teraz
We want life to be fair, everybody does
Slová význam: Chceme život, aby sme boli spravodliví, každý robí
We lose ourselves under the faces
Slová význam: Strácame seba podľa tváre
That we learn to wear, oh we just wanna be loved
Slová význam: Dozvedáme sa, že nosiť, oh my len chceme byť milovaní
We're so busy tryin' to find wonderland
Slová význam: My sme tak zaneprázdnení, snažím "nájsť divov
We forget just what we've got right here in our hands
Slová význam: Zabúdame, že práve to, čo máme tu v našich rukách

All I know is we gotta hold on to
Slová význam: Všetko čo viem je, musím považujeme
The beautiful before it's gone
Slová význam: Krásne, ako je to preč
Life is a sidewalk Mona Lisa
Slová význam: Život je chodník Mona Lisa
And it breaks your heart when you see her
Slová význam: A to zlomí srdce, keď ju vidíte
Wash away
Slová význam: Zmyl
It's all just chalk in the rain
Slová význam: Je všetky len kriedy v daždi

We wanna laugh we wanna live
Slová význam: Chceme sa smiať chceme žiť
We're dyin' for peace in the worst way
Slová význam: Sme dyin "pre mier v najhoršom prípade
When will we learn to trust each other
Slová význam: Keď sa učíme navzájom dôverovať
Have a little faith and not be afraid
Slová význam: Mať trochu viery a Neboj sa
Every moment's fleeting like a breath in the wind
Slová význam: Každú chvíľu prchavé ako závan vetra
The truth is we may never pass this way again
Slová význam: Pravdou je, že sme možno nikdy prejsť týmto spôsobom opäť

Let's slow down
Slová význam: Poďme spomaliť
Take a good look around
Slová význam: Dobré pozrieť sa okolo
At what we got
Slová význam: Na to, čo máme
Before the sky opens up
Slová význam: Predtým, ako sa otvára neba

It's all just chalk in the rain
Slová význam: Je všetky len kriedy v daždi
Chalk in the Rain-2 (Krieda v daždi-2) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace