A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

By Heart-8 (Srdce-8) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: By Heart-7 (Srdce-7)

Oh, I know that You'll be watching over me
Slová význam: Ach, ja viem, že budete sledovať nado mnou

Your shining light has changed my life
Slová význam: Žiariace svetlo zmenilo môj život
It's like I've found my way home
Slová význam: To je, ako som zistil, mojej ceste domov
I know You're near, hear You loud and clear
Slová význam: Viem, že ste v blízkosti, počuť hlasno a jasne
I could live on this feeling alone
Slová význam: Mohol by som žiť na tento pocit, sám
Everywhere I go You are right there beside me
Slová význam: Kamkoľvek idem, ste tam vedľa mňa
Anytime of night or day
Slová význam: Kedykoľvek na noc alebo deň

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Slová význam: Vaše meno je na moje pery, vaša láska, Nemôžem odolať
Got to be with You wherever You are
Slová význam: Musím sa s vami, nech ste kdekoľvek
I want You memorized so when I close my eyes
Slová význam: Chcem, aby si zapamätal, tak keď zavriem oči
All I have to do is keep loving You by heart
Slová význam: Všetko čo musíte urobiť, je držať, milovať srdce

I don't have to see, see You to believe
Slová význam: Nemám vidieť, vidieť veriť
That Your not going away
Slová význam: Že vaše nie ísť preč
I know You'll be watching over me
Slová význam: Viem, že budete sledovať nado mnou
You're the shelter that's keeping me safe
Slová význam: Ste v útulku, ktorý je ma drží bezpečné
I know Your arms they can reach out to hold me
Slová význam: Viem, že vaše ruky, môžete osloviť mňa drží
Even when I'm feeling alone
Slová význam: Aj keď sa cítim sám

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Slová význam: Vaše meno je na moje pery, vaša láska, Nemôžem odolať
Got to be with You wherever You are
Slová význam: Musím sa s vami, nech ste kdekoľvek
I want You memorized so when I close my eyes
Slová význam: Chcem, aby si zapamätal, tak keď zavriem oči
All I have to do is keep loving You by heart
Slová význam: Všetko čo musíte urobiť, je držať, milovať srdce

Comes naturally like every breath I breathe
Slová význam: Prichádza prirodzene ako každý dych, dýcham
Don't have to think it's second nature to me
Slová význam: Nemusíte myslieť, je druhou prirodzenosťou na mňa
I close my eyes and You are there with me
Slová význam: Zavrela som oči a tam so mnou
You know me, You see me, You hear me, You heal me
Slová význam: Poznáš ma, mnou, počujete ma, ste ma uzdraví

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Slová význam: Vaše meno je na moje pery, vaša láska, Nemôžem odolať
Got to be with You wherever You are
Slová význam: Musím sa s vami, nech ste kdekoľvek
I want You memorized so when I close my eyes
Slová význam: Chcem, aby si zapamätal, tak keď zavriem oči
All I have to do is keep loving You
Slová význam: Všetko čo musíte urobiť, je držať loving You

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Slová význam: Vaše meno je na moje pery, vaša láska, Nemôžem odolať
Got to be with You wherever You are
Slová význam: Musím sa s vami, nech ste kdekoľvek
I want You memorized so when I close my eyes
Slová význam: Chcem, aby si zapamätal, tak keď zavriem oči
All I have to do is keep loving You by heart
Slová význam: Všetko čo musíte urobiť, je držať, milovať srdce

I'm gonna be wherever You are
Slová význam: Hodlám byť kdekoľvek sa nachádzate
I love You with my heart and soul
Slová význam: Milujem vás moje srdce a duša
I close my eyes, all I have to do
Slová význam: Zavrela som oči, všetko, čo mám robiť
Is keep on loving you by heart
Slová význam: Je udržať na milovať srdce

I'm gonna be wherever You are
Slová význam: Hodlám byť kdekoľvek sa nachádzate
I love You with my heart and soul
Slová význam: Milujem vás moje srdce a duša
I close my eyes, all I have to do
Slová význam: Zavrela som oči, všetko, čo mám robiť
Is keep on loving you by heart
Slová význam: Je udržať na milovať srdce

By Heart-8 (Srdce-8) Texty By Heart-8 (Srdce-8) Texty-2

Ďalšie pesničky od Srdce-7

Ďalšie albumy od Bod Grace