A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brahms' Lullaby-7 (Brahms' Lullaby-7) Texty

Umelci: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: Nat & Dean At Christmas-1 (NAT & Dekan na Vianoce-1)

Lullaby, and good night, with pink roses bed light,
Slová význam: Uspávanka a dobrú noc, s posteľou ružových ruží svetlo,
With lilies o'er spread, is my baby's sweet head.
Slová význam: S ľaliami o'er šírenie je moje dieťa sladký hlavu.
Lay thee down now, and rest, may thy slumber be blessed!
Slová význam: Tebe stanoviť odpočinok a hned, môže byť požehnaný tvoj spánok!
Lay thee down now, and rest, may thy slumber be blessed!
Slová význam: Tebe stanoviť odpočinok a hned, môže byť požehnaný tvoj spánok!

Lullaby, and good night, your mother's delight,
Slová význam: Uspávanka a dobrú noc, vaša matka radosti,
Shining angels beside my darling abide.
Slová význam: Anjeli svietiace vedľa môj miláčik dodržiavali.
Soft and warm is your bed, close your eyes and rest your head.
Slová význam: Je mäkký a teplý postele, zavrite oči a svoju hlavu.
Soft and warm is your bed, close your eyes and rest your head.
Slová význam: Je mäkký a teplý postele, zavrite oči a svoju hlavu.
Sleepyhead, close your eyes. mother's right here beside you.
Slová význam: Spí, zatvorte oči. matka je tu vedľa vás.

I'll protect you from harm, you will wake in my arms.
Slová význam: Budete chrániť pred poškodením, Prebudíte sa v náručí.
Guardian angels are near, so sleep on, with no fear.
Slová význam: Strážne anjeli sú blízko, tak spať, žiadny strach.
Guardian angels are near, so sleep on, with no fear.
Slová význam: Strážne anjeli sú blízko, tak spať, žiadny strach.
Brahms' Lullaby-7 (Brahms' Lullaby-7) Texty

Ďalšie albumy od NAT King Cole