A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Modré nebo-77) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Free to Fly-1 (Bezplatne Fly-1)

On days of gray
Slová význam: V dňoch šedej
When doubt clouds my view
Slová význam: Keď mraky pochybností môj názor
It's so hard to see past my fears
Slová význam: Je to tak ťažké pochopiť minulosť moje obavy
My strength seems to fade
Slová význam: Zdá sa, že moja sila slabnúť
And it's all I can do
Slová význam: A to je všetko, čo môžete urobiť
To hold on, 'til the light reappears
Slová význam: Vydrž, 'til svetlo opäť objaví
Still, I believe though some rain's bound to fall
Slová význam: Napriek tomu verím, že keď nejaký dážď je viazané na jeseň
That you're here next to me
Slová význam: Že si tu vedľa mňa
And you're over it all
Slová význam: A vy ste cez to všetko

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
Lord, the sky's still blue
Slová význam: Pane, neba je ešte modré
For my hope is in you
Slová význam: Dúfam, že je vo vás
You're my joy
Slová význam: Ty si moja radosť
You're the dream that's still alive
Slová význam: Máte sen, že je stále nažive
Like the wind at my back
Slová význam: Ako vietor v chrbte
And the sun on my face
Slová význam: A slnko na tvári
You are life
Slová význam: Ste život
You're grace
Slová význam: Milosť, že ste
You are blue skies
Slová význam: Ste modrú oblohu
You're my blue skies
Slová význam: Ty si moje modré nebo

When nights are long
Slová význam: Keď noci sú dlhé
Seems the dark has no end
Slová význam: Zdá sa, že dark nemá konca
Still we walk on in light of the truth
Slová význam: Stále sme chodili na vo svetle pravdy
For waiting beyond
Slová význam: Za čakanie za
Where the morning begins
Slová význam: Kde sa začína ráno
Is the dawn, and you're mercy anew
Slová význam: Je úsvit, a ty si milosrdenstvo znova
Oh, to believe we're alive in you're love
Slová význam: Ach, domnievať sa, žijeme vo vás si láska
There is so much to see
Slová význam: Tam je toľko vidieť
If we keep looking up
Slová význam: Ak sme hľadeli

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

You fill the heavens with hope and a higher love
Slová význam: Vyplníte nebesá s nádejou a vyššia láska
A picture, a promise for life
Slová význam: Obrázok sľub na celý život
Blue Skies-77 (Modré nebo-77) Texty Blue Skies-77 (Modré nebo-77) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace