A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antidotes in Passing (Antidotá Mimochodom) Texty

Umelci: Soilwork (Soilwork)

Albumu: The Living Infinite (Nekonečný život)

Who cares but sorrow
Slová význam: Koho to zaujíma, ale smútok
When you're down and close to nothing
Slová význam: Keď ste dole a takmer nič
No one will bother
Slová význam: Nikto sa neobťažoval
Watching antidotes in passing
Slová význam: Sledovanie antidotá Mimochodom

I'm left without a cause
Slová význam: Ja som odišiel bez príčiny
Believe me
Slová význam: ver mi
They never told me why
Slová význam: Oni nikdy mi nepovedal, prečo
I'm grieving
Slová význam: Som smutný
Now where is the light?
Slová význam: Teraz, keď je svetlo?

Outside the world goes on
Slová význam: Mimo svete pokračuje
It keeps on turning
Slová význam: Na upgrade
The feeling of being an outcast
Slová význam: Pocit, že vyvrheľ
Just keeps growing
Slová význam: Len stále rastie

There must be life there must be light
Slová význam: Tam musí byť život musí byť svetlo
Take me home, where the truth unfolds
Slová význam: Zober ma domov, kde sa odvíja pravdu
And steals away the night
Slová význam: A kradne preč v noci

Distance keeps growing
Slová význam: Vzdialenosti rastie
Soon I'm far enough to lose it
Slová význam: Čoskoro som dosť ďaleko, stratiť
Am I deserving
Slová význam: Som som si zaslúži
'Cause I was brave enough to use it?
Slová význam: Pretože som bol dosť odvahy, aby ho používať?

I'm left without a cause
Slová význam: Ja som odišiel bez príčiny
Believe me
Slová význam: ver mi
They never told me why
Slová význam: Oni nikdy mi nepovedal, prečo
I'm grieving
Slová význam: Som smutný
Now where is the light?
Slová význam: Teraz, keď je svetlo?

Outside the world goes on
Slová význam: Mimo svete pokračuje
It keeps on turning
Slová význam: Na upgrade
The feeling of being an outcast
Slová význam: Pocit, že vyvrheľ
Just keeps growing
Slová význam: Len stále rastie

There must life.. there must be light
Slová význam: Tam musia život... musí tam byť svetlo
Take me home, where the truth unfolds
Slová význam: Zober ma domov, kde sa odvíja pravdu
And steals away the night
Slová význam: A kradne preč v noci
Steals away the night
Slová význam: Kradne preč v noci
Antidotes in Passing (Antidotá Mimochodom) Texty Antidotes in Passing (Antidotá Mimochodom) Texty-2