A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amazing-27 (Úžasný-27) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Point of Grace Gift Tin-2 (Bod milosti darčeky a cínu-2)

Consider your needs of the past
Slová význam: Zvážte vaše potreby v minulosti
When somebody helped but you never asked
Slová význam: Keď niekto pomohol, ale ste nikdy nestáli
Now think of the joy you received
Slová význam: Teraz si radosti, ktoré ste dostali
When you reached out to someone else in need
Slová význam: Kedy ste oslovili niekomu v núdzi

'Cause some days we laugh
Slová význam: Pretože niektoré dni sme sa smiať
Some days we cry
Slová význam: Niektoré dni voláme
Some days we hold it deep inside
Slová význam: Niektoré dni sme sa držať to hlboko vnútri
Though each day is a gift from on high
Slová význam: Aj keď každý deň je darom na vysokej

But what I find amazing
Slová význam: Ale čo som nájsť úžasné
The love we give, the love we gain
Slová význam: Láska dáme, láska, získame
Amazing
Slová význam: Úžasné
There's so much more that's in Jesus name
Slová význam: Tam je oveľa viac, to, že v mene Ježiša

Amazing
Slová význam: Úžasné
Sometimes it's hard to see
Slová význam: Niekedy je ťažké zistiť
That it's more blessed to give than receive
Slová význam: Že je to viac požehnanie dávať ako prijímať

Learning from different mistakes
Slová význam: Učenie z rôznych chýb
Learning to give instead of just take
Slová význam: Učíme sa dávať nie len brať
But when we all start to blend
Slová význam: Ale keď sme všetci začnú miešať
We'll be like colors surrounding the sun as it sets
Slová význam: Budeme ako farby okolo Slnka, ako to stanovuje

'Cause some days we laugh
Slová význam: Pretože niektoré dni sme sa smiať
Some days we cry
Slová význam: Niektoré dni voláme
Some days we hold it deep inside
Slová význam: Niektoré dni sme sa držať to hlboko vnútri
Though each day is a gift from on high
Slová význam: Aj keď každý deň je darom na vysokej

But what I find amazing
Slová význam: Ale čo som nájsť úžasné
The love we give, the love we gain
Slová význam: Láska dáme, láska, získame
Amazing
Slová význam: Úžasné
There's so much more that's in Jesus name
Slová význam: Tam je oveľa viac, to, že v mene Ježiša

Amazing
Slová význam: Úžasné
Sometimes it's hard to see
Slová význam: Niekedy je ťažké zistiť
That it's more blessed to give than receive
Slová význam: Že je to viac požehnanie dávať ako prijímať

'Cause some days we laugh
Slová význam: Pretože niektoré dni sme sa smiať
Some days we cry
Slová význam: Niektoré dni voláme
Some days we hold it deep inside
Slová význam: Niektoré dni sme sa držať to hlboko vnútri
Though each day is a gift from on high
Slová význam: Aj keď každý deň je darom na vysokej

But what I find amazing
Slová význam: Ale čo som nájsť úžasné
The love we give, the love we gain
Slová význam: Láska dáme, láska, získame
Amazing
Slová význam: Úžasné
There's so much more that's in Jesus name
Slová význam: Tam je oveľa viac, to, že v mene Ježiša

Amazing
Slová význam: Úžasné
Sometimes it's hard to see
Slová význam: Niekedy je ťažké zistiť
That it's more blessed to give than receive
Slová význam: Že je to viac požehnanie dávať ako prijímať

Amazing, amazing
Slová význam: Úžasné, úžasné

Amazing
Slová význam: Úžasné
Sometimes it's hard to see
Slová význam: Niekedy je ťažké zistiť
That it's more blessed to give than receive
Slová význam: Že je to viac požehnanie dávať ako prijímať

Consider your needs of the past
Slová význam: Zvážte vaše potreby v minulosti
When somebody helped but you never asked
Slová význam: Keď niekto pomohol, ale ste nikdy nestáli

Amazing-27 (Úžasný-27) Texty Amazing-27 (Úžasný-27) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace