A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All Is Well-13 (Všetko je dobre-13) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Winter Wonderland-90 (Zimný Wonderland-90)

All is well, all is well
Slová význam: Všetko je v poriadku, všetko je v poriadku
Angels and men rejoice
Slová význam: Anjeli a ľudia sa radujú
For tonight darkness fell
Slová význam: Na dnešný večer padla tma
Into the dawn of love's light
Slová význam: Do svitania láska je svetlo

Sing Alle
Slová význam: Spievať Alle
Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja

All is well, all is well
Slová význam: Všetko je v poriadku, všetko je v poriadku
Let there be peace on earth
Slová význam: Nech je mier na zemi
Christ is come, go and tell
Slová význam: Kristus prišiel, ísť a povedať
That He is in the manger
Slová význam: Že je v jasliach

Sing Alle
Slová význam: Spievať Alle
Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja

All is well, all is well
Slová význam: Všetko je v poriadku, všetko je v poriadku
Lift up your voice and sing
Slová význam: Zdvihnúť svoj hlas a spievať
Born is now Emmanuel
Slová význam: Narodil sa teraz Emmanuel
Born is our Lord and Savior
Slová význam: Narodil sa nášho Pána a Spasiteľa

Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja
Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja
All is well
Slová význam: Všetko je v poriadku

Born is now Emmanuel
Slová význam: Narodil sa teraz Emmanuel
Born is our Lord and Savior
Slová význam: Narodil sa nášho Pána a Spasiteľa

Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja
Sing Alleluia
Slová význam: Spievať aleluja
All is well
Slová význam: Všetko je v poriadku


All Is Well-13 (Všetko je dobre-13) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace